Bądź na bieżąco - RSS

Cyprian Kamil Norwid – sylwetka artysty

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 11 marca 2011
Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 listopada 1821 roku we wsi Laskowo – Głuchy niedaleko Warszawy. Należy do drugiego pokolenia romantyków, debiutującego około 1840 roku. Kształcił się w warszawskim gimnazjum, potem w szkole malarskiej pod kierunkiem J. K. Minasowicza. W 1842 roku Norwid wyjechał za granicę. Przebywał w Niemczech, we Włoszech, gdzie spotkał innych wybitnych polskich romantyków: Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Bohdana Zaleskiego. W roku 1849 artysta osiadł na stałe w Paryżu, gdzie poznał Juliusza Słowackiego, Aleksandra Hercena, Iwana Turgieniewa i Fryderyka Chopina. Opuścił Paryż na krótko i podjął pracę w Nowym Jorku przy organizacji wystawy światowej. W 1854 roku powrócił do Europy. Krótko przebywał w Berlinie, a następnie [...]   więcej »
Tagi: ,

Piotr Michałowski cechy malarstwa

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 24 stycznia 2011

Artysta wobec autorytetu – Piotr Michałowski.

Piotr Michałowski - Konie w stajni

O Michałowskim mówi się często, że był „człowiekiem renesansu”, co polegać miało na różnorodności uzdolnień i zajęć, przypominającej Leonarda da Vinci czy Michała Anioła, którzy obok malarstwa i literatury uprawiali nauki techniczne i inżynieryjne, dokonując w tej dziedzinie wielu wiekopomnych odkryć i wynalazków.

Piotr Michałowski urodził się 2 lipca 1800 roku, a więc nie tylko na przełomie dwóch stuleci, ale także dwóch różnych epok. Jego miastem rodzinnym był Kraków. Rodzina Michałowskich należała do kręgu tych ziemiańskich rodów, które posiadając dobra ziemskie w okolicach Krakowa i czerpiąc z nich dochody, skupiały się dookoła „królewskiego”, choć zubożałego już wówczas miasta. Zdolności artystyczne mł [...]   więcej »

Tagi: , , , ,

Święty Krzysztof opis

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Życiorys Świętego Krzysztofa.

Krzysztof [gr. Christo-phoros – „noszący Chrystusa”, „wyznający Go”] jest jednym z najbardziej popularnych świętych czczonych w Kościele zarówno Wschodnim, jak i Zachodnim. Pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 250 r., podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Decjusza (249 - 251). Miał się urodzić w Kanaanie (być może w miejscowości Samon w rzymskiej prowincji Licji położonej w Azji Mniejszej, dziś Turcja) pod koniec II wieku w rodzinie pogańskiej. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów. Jest patronem Ameryki i Wilna.Istnieje o nim wiele legend, często przeczących sobie wzajemnie. Jedna z najbardziej popularnych utrzymuje, że Krzysz [...]   więcej »

Tagi: , ,