Bądź na bieżąco - RSS

Obrazy ludzi zlagrowanych – literatura obozowa – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 11 stycznia 2012

W celu uniknięcia niedomówień i pozbawienia niniejszego szkicu błędów czysto merytorycznych dokonam rozdzielenia literatury (nazwijmy ją ogólnie) obozowej, na dwie części: literaturę lagrową oraz łagrową. Podkreślić należy, iż owe słowa, notabene podobne w warstwie leksykalnej, tworzą semantycznie zupełnie odmienne pojęcia, których mylić nie można, a tym bardziej sprowadzać do wspólnego mianownika. Różnica ta polega nie tylko na odmiennym usytuowaniu geograficznym tychże obozów, ale przede wszystkim na rodzaju oprawcy. W lagrach są nim hitlerowskie Niemcy, w łagrach zaś stalinowska Rosja. W niniejszej prezentacji zajmę się jedynie obozami hitlerowskimi – lagrami, czyli „kamiennym światem” pieców i krematoriów. Literatura polska w latach 1 [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

Kreacjonizm i mimetyzm w literaturze

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 15 lutego 2011

Mimetyzm a kreacjonizm jako metody twórcze w literaturze. Którą z tych metod uważasz za bardziej adekwatną do wyrażania problemów?

Mimetyzm i kreacjonizm to całkowicie odmienne koncepcje procesu twórczego. Realizm charakterystyczny przede wszystkim dla prozy dziewiętnastowiecznej odwołujący się do natury, czerpiący inspiracje zazwyczaj z życia codziennego to metoda, w której artysta najpierw przeżywa, odczuwa, by następnie uczucie to przelać na papier. W prozie kreacyjnej przeżywanie idzie krok w krok z kształtowaniem. Artysta nie tylko wypowiada swoje uczucia, ale je także – w miarę wypowiadania – kształtuje, wzbogaca. Czasem do wyrażenia problemów odpowiedni staje się język prosty, opowiadający, czasem zaś język kreujący rzeczywistość według wyobrażeń i doświadczeń pisarza.

W prozie dwu [...]   więcej »

Tagi: , , , , , ,

Zofia Nałkowska – Granica opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Kto w powieści Zofii Nałkowskiej przekracza „granice”, jakie i dlaczego?

Zofia Nałkowska porusza w „Granicy” szereg ważnych problemów natury filozoficznej, pyta o granice ludzkiego postępowania i wolności w podejmowaniu decyzji. Jako pierwszą trzeba wymienić granicę społeczną, którą przekracza Zenon i Justyna. Jest to podział społeczeństwa na klasy, na warstwy społeczne. Granice między poszczególnymi osobami są bardzo wyraźne, są niemożliwe do przekroczenia, czego przykładem może być próba awansu Justyny przez romans z Zenonem.

Ważna jest też granica moralna, po przekroczeniu której doprowadza się drugiego człowieka do nieszczęścia. Zenon przez swoje zachowanie unieszczęśliwił dwie kobiety, postępował niezgodnie z zasadami moralnymi. Autorka porusza też problem granicy psychol [...]   więcej »

Tagi: , ,