Bądź na bieżąco - RSS

Wielki Testament Villon interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

„Wielki Testament” Franciszka Villon’a jako wyraz bolesnego rozdwojenia.

Testament to ostatnia wola zmarłego.

Franciszek Villon żył w latach 1431 – 1463. Studiował na Uniwersytecie Paryskim. Był łotrzykiem, ale także znakomitym poetą. W „Wielkim Testamencie” przejawiają się dwa nurty. Pierwszy – refleksyjny, poważny, mówiący o przemijaniu i śmierci. Drugi – żartobliwy, ironiczny, ukazujący rubasznie śmierć jako proces rozkładu ciała ludzkiego. Nieuchronność śmierci jest powodem bolesnego rozdwojenia, między złem a poczuciem strachu, między szpetotą życia a urodą sztuki.

Tagi: , ,

Juliusz Słowacki – Testament mój interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Przesłanie do przyjaciół i narodu w wierszu „Testament mój” Juliusza Słowackiego.

„Testament mój” został napisany na przełomie lat 1839-1840. Wiersz ten przypomina typowe założenia testamentu – ostatnia wola zmarłego, dotycząca rozporządzeń majątkowych. Pisany przez chorego poetę jakby w poczuciu zbliżającej się śmierci, jest pełnym smutku i goryczy pożegnaniem matki i świata oraz rozliczeniem i podsumowaniem życia i własnej twórczości. W wierszu wyraźnie przeplatają się dwa wątki. Z jednej strony jest to osobiste wyznanie podmiotu lirycznego skierowane do najbliższych przyjaciół, z drugiej zaś apel wygłaszany do całego narodu.

Życie wytyczyło podmiotowi lirycznemu typową ścieżkę romantyka. Mówi o tym poeta, gdy ze smutkiem stwierdza o swoim osamotnieniu i niezrozumieniu jego poe [...]   więcej »

Tagi: , , ,