Bądź na bieżąco - RSS

Tadeusz Różewicz – List do ludożerców interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Postawa podmiotu lirycznego wobec przejawów „ludożerstwa”.

„List do ludożerców” to poetycki protest Tadeusza Różewicza przeciwko egoizmowi, nieżyczliwości, znieczulicy oraz wszelkim przejawom brutalności w życiu codziennym. Poeta wie, że żyjemy w świecie okrutnym i bezwzględnym, ale jest optymistą i wierzy, że w każdym z nas drzemią humanitarne uczucia, o które apeluje stosując poetycką formę listu otwartego, czyli skierowanego do szerokich kręgów społeczeństwa.

Cechy stylu Różewicza:

- brak znaków interpunkcyjnych (indywidualne interpretowanie tekstu),

- język prosty, zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy,

- wiersze jego przypominają utwory epickie.

Tagi:

Tadeusz Różewicz – Zostawcie nas interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Wiersz Tadeusza Różewicza „Zostawcie nas” składa się z szesnastu wersów. W utworze podmiot liryczny wypowiada się w liczbie mnogiej (podmiot zbiorowy), na co wskazują zaimki: nas, my, naszą. Wiersz rozpoczyna się i kończy bezpośrednim zwrotem do adresata „zostawcie nas”. Podmiot liryczny mówi w imieniu pokolenia, które przeżyło wojnę. Zwraca się do ludzi nie mających doświadczeń z okresu okupacji, z apelem „zapomnijcie o nas”. Podmiot liryczny nie chce powrotu do koszmarnych wspomnień, boi się często powracających obrazów śmierci i cierpień ludzi. Ludzie ci doświadczyli czegoś wyjątkowo okrutnego, ich marzeniem było wtedy przeobrazić się w coś innego, w jakąś istotę, nawet najbardziej odrażającą. Pragnęli oni odgrodzić się od strasznej rzeczywistości.

Podmiot liryczny apeluje do powojenneg [...]   więcej »

Tagi: ,