Bądź na bieżąco - RSS

Święty Krzysztof opis

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Życiorys Świętego Krzysztofa.

Krzysztof [gr. Christo-phoros – „noszący Chrystusa”, „wyznający Go”] jest jednym z najbardziej popularnych świętych czczonych w Kościele zarówno Wschodnim, jak i Zachodnim. Pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 250 r., podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Decjusza (249 - 251). Miał się urodzić w Kanaanie (być może w miejscowości Samon w rzymskiej prowincji Licji położonej w Azji Mniejszej, dziś Turcja) pod koniec II wieku w rodzinie pogańskiej. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów. Jest patronem Ameryki i Wilna.Istnieje o nim wiele legend, często przeczących sobie wzajemnie. Jedna z najbardziej popularnych utrzymuje, że Krzysz [...]   więcej »

Tagi: , ,

Święty Aleksy i święty Franciszek

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Sylwetki św. Aleksego i św. Franciszka (refleksje).

Franciszek z Asyżu, właściwie Giovanni Bernardone (ok. 1181 – 1226), kaznodzieja wędrowny, reformator religii, syn bogatego kupca. W 1206 roku rozdał swój majątek ubogim i rozpoczął pracę kaznodziejską, nawołując do surowego ubóstwa i miłości bliźniego, przy czym główną cechą jego postawy była radość życia i miłość przyrody. Idee św. Franciszka były bliskie ruchom plebejskim (zwłaszcza waldensom), jednak nie popadł on w konflikt z Kościołem, który dostrzegł w powstającym z jego inicjatywy zgromadzeniu franciszkanów przeciwwagę antykościelnych ruchów plebejskich. Franciszek z Asyżu został kanonizowany. Postać św. Franciszka znalazła odbicie w utworach literackich i sztuce.

Św. Aleksy był potomkiem książęcego, rzymskiego rodu. Już w d [...]   więcej »

Tagi: , ,