Bądź na bieżąco - RSS

Wielkie Lanie opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Streszczenie opowiadania "Wielkie lanie" z książki "Bajki robotów" Stanisława Lema.

Pewnego dnia do Klapaucjusza przyszła Maszyna do Spełniania Życzeń. Był to prezent od Trurla. Chcąc sprawdzić jej umiejętności konstruktor wydał kilka poleceń. Jednym z ostatnich była prośba o stworzenie kopii kolegi. Zamówienie wykonano. Po dokładnych oględzinach duplikat został sprowadzony do piwnicy i związany. Wówczas Klapaucjusz sprawił mu wielkie lanie po czym poszedł się zdrzemnąć. Przerażony więzień z trudem uwolnił się i wraz z maszyną uciekł do domu. Następnego dnia konstruktor złożył wizytę Trurlowi. Opowiedział o zdarzeniach poprzedniego wieczoru. Troską o dobro "przyjaciela" usprawiedliwiał swoje zachowanie. Gospodarz przyjął jego wyjaśnienia. Od tego [...]   więcej »

Tagi: ,

Marek Aureliusz Rozmyślania streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

„Rozmyślania” to swoisty zbiór osobistych refleksji nad człowiekiem, nad życiem, nad światem, zapisanych przez cesarza rzymskiego Marka Aureliusza, którego panowanie wieńczy epokę największej świetności imperium. Ten niespójny monolog wewnętrzny, nieuporządkowany ani myślowo ani formalnie, sprawia wrażenie notatek poczynionych przy obozowym ognisku w zawierusze rozmaitych kampanii wojskowych. Wszystko to jednak nie przeszkodziło mu zyskać rangi jednego z pomnikowych dzieł kultury europejskiej. Napisany został w duchu stoickim, stąd pojawiające się zagadnienie wzajemnych relacji między ciałem, duszą a rozumem i uzależnionej od nich woli człowieka, temat śmierci i przeznaczenia, znikomości losu ludzkiego i życia zgodnego z „naturą człowieka”, które [...]   więcej »

Tagi: , ,

Friedrich Schelling – Filozofia sztuki streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling – Filozofia sztuki.

Sztuka jest „przekształcaniem życia fizycznego w duchowe, czyli takie, które, po pierwsze, samo w sobie posiada swoje Słowo lub objawienie, zdolne do tego, by się móc wyrażać zewnętrznie, a które, po drugie, zdolne jest przeobrażać i uduchawiać materię lub prawdziwie się w niej ucieleśnić, i które, po trzecie, wolne jest od determinizmów procesu materialnego i dzięki temu istnieje wiecznie. Autentyczne zrealizowanie się takiej duchowej pełni w naszej rzeczywistości, zrealizowanie w niej absolutnego piękna lub stworzenia wszechświatowego duchowego organizmu, stanowi najwyższe zadanie sztuki.”.

„Filozofia sztuki” opublikowana została w 1859 roku w wydaniu pośmiertnym dzieł Schellinga. Autor kieruje tę pracę do wszystkich zainte [...]   więcej »

Tagi: , ,

Motywy postępowania Konrada Wallenroda – tragizm postaci

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

„Konrad Wallenrod” jest to powieść poetycka napisana przez Adama Mickiewicza w latach 1825 – 1827, gdy przebywał on na zesłaniu w Rosji. W czasie zesłania poeta, tak jak wielu jego rodaków pracował pod przymusem jako urzędnik państwowy. „Konrad Wallenrod” jest próbą wytłumaczenia się poety ze swojego dwuznacznego postępowania i dodania całym rzeszom zesłanych otuchy. Poeta proponuje rodakom, by składali ewentualne deklaracje współpracy z zaborcą, wskazując jednocześnie na konieczność spiskowania i walki w Rosją pod pozorem wierności. Aby oszukać cenzurę, sięga po kostium historyczny i umiejscawia akcję utworu w przeszłości, w latach dziewięćdziesiątych XIV w., kiedy to trwa konflikt Krzyżaków z Litwinami.

Konrad Wallenrod, czyli Walter Alf to porwany jako dziecko Litwin, wychowywany w zako [...]   więcej »

Tagi: , ,

Lekcja polskiego “Syzyfowe prace”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Streszczenie fragmentu "Lekcja polskiego" z "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego.

Bernard Zygier został wydalony z gimnazjum w Warszawie za swoją nieprawomyślność i trafił do Klerykowa. Między uczniami krążyły różne pogłoski o nim, ale nikt nie miał wiadomości autentycznych. Zaraz został otoczony szczególniejszą opieką. Codziennie ktoś upoważniony go pilnował i rewidował jego tornister. Zygier był dobrym uczniem, ale miał trudności z uczęszczaniem na lekcje języka polskiego. Władze szkoły zabraniały mu chodzenia na wykłady profesora Sztettera. Dopiero po upływie miesiąca dały swe zezwolenie. Zygier od razu na swojej pierwszej lekcji został zauważony przez nauczyciela. Ten, aby sprawdzić jego umiejętności, kazał mu czytać wskazany urywek oraz rozeb [...]   więcej »

Tagi: ,