Bądź na bieżąco - RSS

Symbole zawarte w powieści Ludzie bezdomni i ich wymowa

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 17 marca 2012

Symbole zawarte w powieści „Ludzie bezdomni” i ich wymowa, walory artystyczne powieści jako powieści modernistycznej. Przyglądając się warstwie metaforyczno – symbolicznej omawianego utworu zauważamy, że już sam tytuł powieści można odczytywać wieloznacznie. Jest to bezdomność paryskich i warszawskich nędzarzy; bezdomność duchowa Judyma, wynikająca z moralnego nakazu niesienia pomocy innym ludziom; również emigracja jego brata Wiktora czy bezdomność Joasi z powodu śmierci rodziców i utraty rodzinnego majątku. Równie symbolicznego znaczenia nabiera tytuł ostatniego rozdziału: „Rozdarta sosna”, czyli metaforyczne ukazanie wewnętrznego rozdarcia głównego bohatera; jak również krzyk pawia, symbolizujący nadchodzącą śmierć, słyszany przez J [...]   więcej »

Tagi: ,

Problem społeczny ukazany w powieści Ludzie bezdomni

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 12 marca 2012

Problem społeczny ukazany w powieści „Ludzie bezdomni”, konflikt interesów środowisk zamożnych i ludzi biednych. Głównym zagadnieniem powieści są niewątpliwie problemy społeczne. Główny bohater styka się z różnymi społecznościami żyjącymi w bardzo różnorodnych środowiskach. Tomasz Judym w Paryżu ogląda nie tylko piękne, bogate dzielnice, ale widzi również ludzi żyjących w skrajnej nędzy, obserwuje wszechobecne poniżenie człowieka. Podobnie jest w Warszawie, gdzie ulice przypominają rynsztoki albo „kamienny wąwóz”. Te wydarzenia stanowią ważny etap duchowego rozwoju bohatera, który uświadamia sobie konieczność walki z biedą i złem. Realizacją jego założeń staje się stworzenie szpitalu w Cisach, gdzie znajdują opiekę i pomoc bied [...]   więcej »

Tagi: ,

Program działalności doktora Judyma i przeszkody, które musiał pokonać

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 9 marca 2012

Program działalności doktora Judyma i przeszkody, które musiał pokonać (problem poświęcenia osobistego życia jednostki dla sprawy ogółu). Lekarz Tomasz Judym pochodzi z biednej rodziny robotniczej, tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i własnej ciężkiej pracy udaje mu się zdobyć wykształcenie i uciec od nędzy. Jako młody, pełen ideałów lekarz próbuje on zmienić otaczającą go rzeczywistość, działając w myśl pozytywistycznego hasła pomocy najuboższym. Judym jest świadomy tego, że musi spłacić dług wobec ubogich i potrzebujących pomocy, gdyż sam zerwał z tym środowiskiem i zdobył wykształcenie dzięki pieniądzom zamożnej ciotki. Działa z powodu swojego kompleksu niższości i chce za wszelką cenę poprawić los ludzi żyjących [...]   więcej »

Tagi: ,

Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego w wybranych przez siebie epokach – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 11 stycznia 2012

Bunt, to sprzeciw, protest, opór, protestacyjne, często spontaniczne wystąpienie przeciwko pewnej sile mającej wyższość nad człowiekiem i narzucającej mu swą wolę. Bunt może być wymierzony przeciwko władzy, autorytetom, światu, dyscyplinie czy choćby przeciwko wyrokom boskim. Postawa buntu wpisana jest w naturę człowieka, ale niewielu decyduje się na ten krok, jako że pociąga to za sobą wiele wyrzeczeń i zagrożeń. W literaturze można odnaleźć wielu buntowników o naprawdę silnych charakterach, którzy potrafili realizować swoją konieczność, nawet kosztem własnego życia. Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom bohaterów, którzy obrali postawę buntu jako reakcję na otaczające ich zło. Za pierwszych buntowników w Biblii uznaje się Adama i Ew [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , ,

„Ludzie bezdomni” jako powieść modernistyczna.

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 12 września 2011

1. Brak zwartej, rygorystycznej kompozycji, ciągłej fabuły opartej na logicznym następstwie faktów. Występują luźno powiązane motywy, na przykład, swawolny Dyzio, pamiętnik Joasi, opis podróży Wiktora z rodziną do Szwajcarii. Niektóre rozdziały mogą stanowić oddzielne opowiadania, poszczególne rozdziały mają swoje tytuły np. „Wenus z Milo”, „Kwiat tuberozy”, „Ta łza, co z oczu twoich spływa”, „Daimonion – głos wewnętrzny”, „Glikauf I”, „Asperges Me”, „Rozdarta sosna” – symbolizuje rozterki wewnętrzne Judyma.

Elementy liryczne: pamiętnik Joasi.
Symbolizm: „rozdarta sosna”, tytuł powieści „Ludzie bezdomni”, odejście od narracji realistycznej i opisu.
Subiektywizm i liryzm w narracji: odejście od narratora wszechwiedzącego, prezentacja psychiki i przeżyć bohatera.

2. Styl i język
Synkretyzm s [...]   więcej »

Tagi: , ,

Kreacjonizm i mimetyzm w literaturze

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 15 lutego 2011

Mimetyzm a kreacjonizm jako metody twórcze w literaturze. Którą z tych metod uważasz za bardziej adekwatną do wyrażania problemów?

Mimetyzm i kreacjonizm to całkowicie odmienne koncepcje procesu twórczego. Realizm charakterystyczny przede wszystkim dla prozy dziewiętnastowiecznej odwołujący się do natury, czerpiący inspiracje zazwyczaj z życia codziennego to metoda, w której artysta najpierw przeżywa, odczuwa, by następnie uczucie to przelać na papier. W prozie kreacyjnej przeżywanie idzie krok w krok z kształtowaniem. Artysta nie tylko wypowiada swoje uczucia, ale je także – w miarę wypowiadania – kształtuje, wzbogaca. Czasem do wyrażenia problemów odpowiedni staje się język prosty, opowiadający, czasem zaś język kreujący rzeczywistość według wyobrażeń i doświadczeń pisarza.

W prozie dwu [...]   więcej »

Tagi: , , , , , ,

Prawo do szczęścia a poczucie obowiązku

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 11 lutego 2011

Między prawem do szczęścia a obowiązkiem wobec innych, rozważania o dylematach ludzkich.

Sytuacje, które przynosi życie, stawiają często ludzi przed trudnymi wyborami. Nie powinno się czynić człowiekowi wyrzutów za powzięcie takiej, a nie innej decyzji, za wybranie dokładnie takiej drogi życiowej. Poświęcenie swojego życia idei służby innym ludziom jest to niewątpliwie decyzja trudna, z którą wiąże się szereg osobistych wyrzeczeń.

Swobodne postanowienie o poświeceniu życia innym musi być pozostawione w pełni jednostce. Każdy przecież decyduje o sobie sam. Drogę postępowania wskazuje sumienie, staje się kierunkowskazem, kontrolerem i sędzią. Myślę, że większość ludzi cechuje chęć i gotowość niesienia pomocy. My wszyscy mamy zakodowane w mózgu to, iż jesteśmy skłon [...]   więcej »

Tagi: , , , ,

Lekcja polskiego “Syzyfowe prace”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Streszczenie fragmentu "Lekcja polskiego" z "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego.

Bernard Zygier został wydalony z gimnazjum w Warszawie za swoją nieprawomyślność i trafił do Klerykowa. Między uczniami krążyły różne pogłoski o nim, ale nikt nie miał wiadomości autentycznych. Zaraz został otoczony szczególniejszą opieką. Codziennie ktoś upoważniony go pilnował i rewidował jego tornister. Zygier był dobrym uczniem, ale miał trudności z uczęszczaniem na lekcje języka polskiego. Władze szkoły zabraniały mu chodzenia na wykłady profesora Sztettera. Dopiero po upływie miesiąca dały swe zezwolenie. Zygier od razu na swojej pierwszej lekcji został zauważony przez nauczyciela. Ten, aby sprawdzić jego umiejętności, kazał mu czytać wskazany urywek oraz rozeb [...]   więcej »

Tagi: ,