Bądź na bieżąco - RSS

Charakterystyka grup społecznych ukazanych w „Panu Tadeuszu”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 14 lutego 2011

Utwór Pan Tadeusz opisuje życie i obyczaje szlachty w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Przedstawione epizody z ich udziałem wyraźnie zarysowują obraz społeczeństwa, które można podzielić na kilka zasadniczych grup: arystokrację, zamożne ziemiaństwo, szlachtę sprawującą urzędy oraz szlachtę zaściankową.

Przedstawicielem arystokracji był Hrabia. Na podstawie jego zachowań, upodobań i wyglądzie jesteśmy w stanie scharakteryzować tę warstwę społeczną w sposób bardzo drobiazgowy. Zasadniczą ich cechą była względna obojętność na losy ojczyzny oraz przesadna fascynacja kulturą francuską. Objawiała się ona specyficznym wyglądem (ubiór Hrabiego stanowił biały surdut) oraz wielkim zamiłowaniem do utworów o miłości. Hrabia posiadał także swoistą dus [...]   więcej »

Tagi: , , , ,

Świat Sarmatów w literaturze polskiej – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 28 stycznia 2011

Termin „sarmatyzm” pojawił się w połowie lat 60. XVIII w. Oświecenie nadało mu zabarwienie negatywne określając nim karykaturę przedstawicieli zdegenerowanej już ówcześnie tradycyjnej kultury szlacheckiej. Dla ideologów wczesnej fazy oświecenia sarmatyzm oznaczał zaściankowość i ciemnotę, odgrodzenie się od głównych nurtów kultury europejskiej i rytmu jej przemian, megalomanię i ksenofobię, pieniactwo i warcholstwo. Sarmatyzm wyrósł z zainteresowania genealogią Słowian, zwłaszcza w dobie renesansu, w wyniku budzącej się samoświadomości różnych narodów i kultur narodowych. Rzeczpospolita była wówczas narodem wielojęzycznym i wielowyznaniowym. Potrzebowała zatem ideologii wspólnej, ideologii więzi i porozumienia, mitu, czyli zrytualizowanego wzo [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Zofia Nałkowska – Granica opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Kto w powieści Zofii Nałkowskiej przekracza „granice”, jakie i dlaczego?

Zofia Nałkowska porusza w „Granicy” szereg ważnych problemów natury filozoficznej, pyta o granice ludzkiego postępowania i wolności w podejmowaniu decyzji. Jako pierwszą trzeba wymienić granicę społeczną, którą przekracza Zenon i Justyna. Jest to podział społeczeństwa na klasy, na warstwy społeczne. Granice między poszczególnymi osobami są bardzo wyraźne, są niemożliwe do przekroczenia, czego przykładem może być próba awansu Justyny przez romans z Zenonem.

Ważna jest też granica moralna, po przekroczeniu której doprowadza się drugiego człowieka do nieszczęścia. Zenon przez swoje zachowanie unieszczęśliwił dwie kobiety, postępował niezgodnie z zasadami moralnymi. Autorka porusza też problem granicy psychol [...]   więcej »

Tagi: , ,