Bądź na bieżąco - RSS

Nauka o literaturze i jej podział

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 8 maja 2012

Nauka o literaturze i jej podział Naukę o literaturze dzielimy na: - teoria literatury - historia literatury - krytyka literacka Rodzaje literatury: - literatura naukowa - literatura popularno – naukowa - literatura piękna Literatura piękna może być narodowa, pisana w języku ojczystym i przedstawiająca jego problemy. Literatura ludowa przekazywana ustnie, bywa często anonimowa, jest związana z danym regionem, odwrotnie niż literatura światowa. Teoria literatury – bada konkretne utwory dla wyodrębnienia wspólnych, wiążących elementów, określa budowę utworu poszczególnego gatunku literackiego. Historia literatury – nauka o zjawiskach literackich porządkująca materiał chronologicznie. Zmierza do ustalenia praw rozwoju literatury na tle ogóln [...]   więcej »

Tagi: ,