Bądź na bieżąco - RSS

Obrazy wojny w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 25 marca 2011

Wojna to zjawisko społeczne, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jest największym złem, gdyż oznacza zabijanie człowieka przez człowieka, godząc tym samym w boskie przykazanie „nie zabijaj”. Samo słowo „wojna” już w warstwie fonetycznej brzmi niezwykle przerażająco i kojarzy się nam z wielką tragedią, ogromną pomyłką historii. Towarzyszą jej zawsze traumatyczne przeżycia, które przekazywane są potomnym w formie literatury. Różnorakie są jednak punkty widzenia, z których podejmuje się ten problem – od strony zwycięzców lub zwyciężonych. Dzieła opisujące wojenne zmagania pełne są odgłosów tłumnych bitew, ale także pojedynczych heroicznych potyczek, miewają kształt skargi, ale też porywającego przemówienia. Współcześnie wo [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej

Kategoria: Historia   |   Dodano: 10 lutego 2011

Orientacja prorosyjska

Czyli koncepcja Ligi Narodowej i endecji, a jej autorem był Roman Dmowski. Endecja realizowała program osiągania autonomii za pomocą stopniowych, legalnych działań w Dumie (parlamencie rosyjskim).

Orientacja proaustriacko - niepodległościowa

Druga koncepcja zakładała przymierze z Austro-Węgrami i wspólną z nimi walkę przeciw Rosji. Opowiadała się za nią PPS - Frakcja Rewolucyjna na czele z Józefem Piłsudskim, przywódcą organizacji bojowej PPS. Przewidywał on wybuch w Królestwie Polskim zbrojnego powstania przeciw Rosji i wyzwolenie ziem zaboru rosyjskiego. Piłsudskiemu najistotniejsze wydawało się odzyskanie polskiej państwowości. Dlatego chcieli przyłączenia Królestwa Polskiego do Galicji i rozszerzenia w ten sposób galicyjskiej autonomii na zabór rosyjski.

Orientac [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Kongres wersalski postanowienia

Kategoria: Historia   |   Dodano: 8 lutego 2011

Konferencja paryska:
18 stycznia 1919 roku zebrali się przywódcy państw Ententy i pozostałych zwycięskich państw w celu uzgodnienia warunków pokoju z pokonanymi i ustanowienia nowego ładu po wojnie. Na konferencji nie miała swoich przedstawicieli Rosja Radziecka. Pracami konferencji kierowała Rada Najwyższa, złożona z przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch.
Podpisany 28 czerwca 1919 roku Traktat wersalski zakładał w sprawie Niemiec:
- oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii, Belgii okręgi Eupen i Malmedy, Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie;
- Gdańsk został przekształcony w wolne miasto, Kłajpedę i przemysłowy okręg Saary poddano administracji międzynarodowej. Kopalnie Saary na piętnaście lat przekazano Francji;
- na terenach wielonarodowościowych, ja [...]   więcej »

Tagi: ,