Bądź na bieżąco - RSS

Protoekspresjonizm Edwarda Munch’a

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 28 października 2011

Edvard Munch (1863 – 1944), Norweg z pochodzenia. Najwybitniejszy malarz i grafik skandynawski okresu modernizmu, jednocześnie obok Van Gocha najwybitniejszy wielki nowator, który pokazał sztuce nowe drogi rozwoju. Związany przez pewien czas z impresjonizmem, odszedł od niego i ostatecznie doszedł do ekspresjonizmu. Na malarstwo Muncha miały wpływ:
- impresjonizm,
- neoimpresjonizm,
- symbolizm Gauguina,
- sugestywność Van Gocha,
- ostrość spojrzenia Toulouse – Lautrec’a,
- zdobycze ówczesnej literatury skandynawskiej.
W efekcie powstał charakterystyczny dla Munch’a irracjonalny, niepowtarzalny świat plastyczny, podbudowany psychologicznie i dążący do przedstawiania uczuć.

- 1881 r. – 1884 r. – studiuje w ASP w Oslo, tutaj zapoznaje się z problematyką impresjonistyczną,
- 1885 r. – przyb [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Artur Grottger krótka biografia

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 23 maja 2011

Artur Grottger urodził się 11 listopada 1837 roku w Otyniowicach na Podolu. Pochodził z rodziny szlacheckiej, miał siostrę i dwóch braci. Jego ojciec był malarzem. Rodzice zauważywszy u syna talent kształcili go w kierunku malarstwa. Artur uczył się u Juliusza Kossaka i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych.

Grottger był jednym z najwybitniejszych artystów malarstwa historycznego. Malował głównie wypadki poprzedzające Powstanie Styczniowe oraz walki i zdarzenia z powstania. Tworzył też sceny batalistyczne i rodzajowe oraz kompozycje historyczne np.: „Ucieczka walecznego”, „Pojednanie”, „Pożegnanie”, „Powitanie”. Starał się godzić idealizm z realizmem. Jest też autorem wielu portretów.Szeroką popularność zyskał sobie w kraju przejmującymi cyklami rysunkow [...]   więcej »

Tagi: , ,

Twórczość Tycjana

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 5 maja 2011

Tycjan (Tiziano Vecellio, ok. 1488 – 1567), następca Giorgiona, przeżył jeden z najdłuższych żywotów w artystycznej historii, zmieniając się i rozwijając w każdej fazie twórczej osiągnął szczyt talentu w późnym wieku. Zanim rozpoczął współpracę z Giorgionem, spędził pewien czas w pracowni Giovanniego Belliniego. Jego mistrzostwo w posługiwaniu się techniką olejną, tak istotne dla transformacji malarstwa weneckiego, odcisnęło swoje piętno na sztuce Tycjana, a tym samym odegrało rolę w rozwoju malarstwa zachodnioeuropejskiego. W dziele Tycjana odnajdujemy swobodę zapowiadającą już sztukę dnia dzisiejszego. To on odkrył ekspresję samej farby, jako wartości pozostającej w harmonii z narracją obrazową, lecz niezależnie od niej.

Rozpiętość tematyki i problematyki, różnorodność rozwiązań [...]   więcej »

Tagi:

Manieryzm w malarstwie

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 3 kwietnia 2011

Manieryzm to tendencja w sztuce europejskiej występująca w latach około 1520 - 1600. Współistniał z wieloma innymi nurtami sztuki XVI w. – m.in. z różnymi formułami dojrzałego i późnego renesansu.W szerszym znaczeniu oznacza „postawę umysłowo-kulturową, opartą na XVI wiecznym ideale gentil uomo - człowieka cechującego się zręcznością i wykwintem w zachowaniu, biegłego w towarzyskiej grze dobrych manier, doskonale edukowanego, mającego wytrawny smak artystyczny i wyczucie formy”.

Estetyka manieryzmu akcentuje przede wszystkim wytworność, wyrafinowanie, kunsztowność, świadomą sztuczność form. Zakłada znaczną swobodę wyobraźni i fantazji twórcy, zwolnionego z rygoru trzymania się reguł klasycznych. Celem nie jest zwykle naśladowanie świata realnego, lecz tworzenie dzieł be [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Malarstwo baroku w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011
Okres baroku w malarstwie polskim trwał około dwustu lat przyjmując dosyć ciekawe formy:
- gloryfikowano szlachtę i jej życie ponad stan,
- gloryfikowano także kościół i związaną z tym dewocję,
- była to sztuka niejednolita stylowo, dzieliła się na wiele nurtów,
- dominowało malarstwo cechowe,
- dzieła były często anonimowe, co związane było z tradycją naszych ziem.

Twórcy zagraniczni działający w Polsce:
Niemcy: Herman Han, Adolf Boy, Bartłomiej Strobel, Dante Schultz (młodszy),
Francja: Claude Callot,
Holandia i Flandria: Donelken de Rij, Jacob Mertens,
Włochy: Wenanty Subiaco, Palloni Altomonte.

Pierwsze miejsce miała tematyka religijna i moralizatorska zawierające wątki maryjne oraz hagiograficzne. Bardzo rozwinęło się malarstwo portretowe. Pojawiła się nieznana dotąd w Po [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Analiza formalno – stylistyczna obrazu Józefa Simmlera Śmierć Barbary Radziwiłłówny

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 25 stycznia 2011
Józef Simmler - Śmierć Barbary Radziwiłłówny

Józef Simmler - „Śmierć Barbary Radziwiłłówny”: technika olejna na płótnie; 205 cm x 234 cm; sygnowany w prawym, dolnym rogu: „Varsovie J. Simmler 1860”; Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. MP 429 MNW. Obraz pochodzi ze zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, w Muzeum od 1940 roku. [1]

Jest to najsłynniejsze dzieło artysty, które od prezentacji na Wystawie Krajowej Sztuk Pięknych w Warszawie w 1860 r. ugruntowało sławę Simmlera jako malarza historycznego. Powstał na zamówienie kolekcjonera Leopolda Burczak-Abramowicza, dla którego artysta namalował zmniejszoną replikę. „Simmlera zainspirował narodowy dramat historyczny „Barbara Radziwiłłówna” napisany w 1811 r. przez Alojzego Felińskiego.

Obraz przedstawia scenę śmierci Barbary Radziwiłłówny (1520-1551), drugiej ż [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Piotr Michałowski cechy malarstwa

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 24 stycznia 2011

Artysta wobec autorytetu – Piotr Michałowski.

Piotr Michałowski - Konie w stajni

O Michałowskim mówi się często, że był „człowiekiem renesansu”, co polegać miało na różnorodności uzdolnień i zajęć, przypominającej Leonarda da Vinci czy Michała Anioła, którzy obok malarstwa i literatury uprawiali nauki techniczne i inżynieryjne, dokonując w tej dziedzinie wielu wiekopomnych odkryć i wynalazków.

Piotr Michałowski urodził się 2 lipca 1800 roku, a więc nie tylko na przełomie dwóch stuleci, ale także dwóch różnych epok. Jego miastem rodzinnym był Kraków. Rodzina Michałowskich należała do kręgu tych ziemiańskich rodów, które posiadając dobra ziemskie w okolicach Krakowa i czerpiąc z nich dochody, skupiały się dookoła „królewskiego”, choć zubożałego już wówczas miasta. Zdolności artystyczne mł [...]   więcej »

Tagi: , , , ,

Analiza porównawcza obrazów Pokłon Trzech Króli

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Analiza porównawcza przedstawień ,,Pokłonu Trzech Króli” Hugo Van der Goesa oraz Leonarda da Vinci.

Leonardo da Vinci - Pokłon Trzech KróliHugo van Der Goes - Pokłon Trzech Króli

Oba obrazy dzieli niewiele ponad dziesięć lat. Powstawały jednak w zupełnie innych okolicznościach, innych kręgach kulturowych i artystycznych. Wiele je różni, mają też cechy wspólne.
Temat „Pokłonu Trzech Króli” w okresie Odrodzenia podejmowany był bardzo często przez wielu wybitnych artystów. Moje zestawienie dzieła największej postaci renesansu – Leonarda z raczej nieznanym szerszym kręgom odbiorców obrazem Van der Goesa wynikło poniekąd z podziwu dla tego drugiego. Jako że porównanie „Hołdu Trzech Króli” Van der Goesa z identycznym tematycznie obrazem, na przykład Sandro Botticellego wypadało raczej blado, szczególnie na niekorzyść Włocha, któremu oczywiśc [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

Leone Battista Alberti „O malarstwie” streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Pierwsza łacińska wersja „De pictura”, dzieła zawierającego program teoretyczny sztuki quattrocenta powstała w roku 1435. W rok później powstała wersja włoska dla artystów nie znających łaciny. Prawdopodobnie w tym samym czasie co „De pictura” powstaje „De statua” oraz „Elementae picturae” poświęcone wyłącznie problemom geometrycznym. Autor tychże traktatów Leone Battista Alberti urodził się w roku 1404 w Genui. Malował, rysował, rzeźbił, projektował budowle np. kościoły San Andrea oraz San Sebastiano w Mantui, fasada Santa Maria Novella we Florencji czy pałac Rucellaich. Niestety nie znamy przykładów jego dzieł malarskich czy rzeźbiarskich, niemniej jednak konkretna znajomość przedmiotu widoczna jest we wszystkich jego pismach o sztuce. Dz [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,