Bądź na bieżąco - RSS

Nauka o literaturze i jej podział

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 8 maja 2012

Nauka o literaturze i jej podział Naukę o literaturze dzielimy na: - teoria literatury - historia literatury - krytyka literacka Rodzaje literatury: - literatura naukowa - literatura popularno – naukowa - literatura piękna Literatura piękna może być narodowa, pisana w języku ojczystym i przedstawiająca jego problemy. Literatura ludowa przekazywana ustnie, bywa często anonimowa, jest związana z danym regionem, odwrotnie niż literatura światowa. Teoria literatury – bada konkretne utwory dla wyodrębnienia wspólnych, wiążących elementów, określa budowę utworu poszczególnego gatunku literackiego. Historia literatury – nauka o zjawiskach literackich porządkująca materiał chronologicznie. Zmierza do ustalenia praw rozwoju literatury na tle ogóln [...]   więcej »

Tagi: ,

Cechy kultury i literatury barokowej

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 19 listopada 2011
Barok – styl, okres oraz prąd artystyczno – literacki rozwinięty najwcześniej w połowie XVI wieku we Włoszech i Hiszpanii. W innych krajach przypada zazwyczaj na przełom XVI i XVII wieku i wiek XVII, w Polsce aż do połowy XVIII w.
Barok jest pierwszym kierunkiem i stylem, w którym odegrały ważną rolę tendencje charakterystyczne dla poszczególnych krajów i poszczególnych kultów narodowych np. barok hiszpański jest bardziej rozbudowany, francuski mniej dekoracyjny. Barok jest też pierwszym, w którym uczestniczą kręgi kulturowe dotychczas nieaktywne np. niektóre kraje ameryki łacińskiej.
Etymologia wyrazu „barok” związana jest najczęściej z portugalskim słowem „barocco” oznaczającym rzadką perłę o nieregularnych kształtach. Później słowo to weszło do terminologii historii [...]   więcej »
Tagi: , , ,