Bądź na bieżąco - RSS

Tyrtejskie tony w liryce Juliusza Słowackiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 5 marca 2011

„Tyrtejskie tony” pojawiały się w wielu utworach okresu romantyzmu. W duchu tyrteizmu tworzyli oprócz Juliusza Słowackiego również Adam Mickiewicz czy Zygmunt Krasiński. Wypada już chyba na wstępie zauważyć, że czasy, w których żyli ci poeci z pewnością nie należały do łatwych, a sytuacja Polaków była bardzo ciężka. Okoliczności te zmuszały ich do posługiwania się w swoich utworach takimi, a nie innymi środkami wyrazu.

Tyrteizm, jak wiadomo, to idea bohaterstwa, walki o wolność, niepodległość. Termin ten wywodzi się od patriotycznej poezji Tyrtejosa. Idee te reprezentują prawie wszystkie utwory Juliusza Słowackiego. Wystarczy wspomnieć o poemacie „Anhelli”, „Lilla Weneda”, „Król Duch” czy „Beniowski”, w których poeta przedstawia oryginalne mesjanistyczne idee. [...]   więcej »

Tagi: ,