Bądź na bieżąco - RSS

Tragizm pokolenia Kolumbów w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Z głową na karabinie” – interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 12 marca 2011

Utwór napisany jest w formie bezpośredniej wypowiedzi lirycznej poety - żołnierza. Świadczą o tym użyte zaimki w pierwszej osobie liczby pojedynczej („ja”, „mnie”). Tematem wiersza jest dramatyczny spór z losem, okrucieństwem historii, a kompozycja tekstu oparta jest na kontraście. Rzeczywistości wojennej, tragicznej sytuacji poety - żołnierza, przeciwstawione zostało pragnienie życia, wspomnienie beztroskich lat. Charakterystyczne jest powtórzenie anaforycznego zwrotu („a mnie przecież”), podkreślające ów kontrast. Pierwsze dwa wersy wprowadzają ważny motyw wirującego kręgu:

„Nocą słyszę, jak coraz bliżej
drżąc i grając krąg się zaciska”.

Krąg to rzeczywistość okupacji, przeczucie zbliżającej się śmierci (metafora pętli). Motyw ten wprowadza ponadto element akcji („zaciska si [...]   więcej »

Tagi: ,

Baczyński – Elegia o chłopcu polskim interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

„Sny, co jak motyl drżą” – koszmar ponurej apokalipsy w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Elegia – utwór liryczny opiewający śmierć jakiegoś bohatera.

Osobą mówiącą w wierszu jest prawdopodobnie matka, a świadczą o tym użyte zdrobnienia: syneczku, synku. Adresatem wypowiedzi jest chłopiec, o czym przekonują formy czasowników – druga osoba liczby pojedynczej.

W wierszu wypowiedź matki skierowana jest do nieżyjącego syna (ostatni wers). Tytuł wiersza ma wymowę symboliczną, „chłopiec polski” uosabia całe młode pokolenia Polaków, którzy swoją młodość i życie poświęcili walce z wrogiem.

Przenośnie: „odkarmili bochnem trwóg, malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, ścieżki powycinał żelaznymi łzami”.

Porównania: „od snów, co jak motyl drżą”

Kontrast: „jasny synku – czarną bronią”

Py [...]   więcej »

Tagi: , , ,