Bądź na bieżąco - RSS

Konstanty Ildefons Gałczyński „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 9 marca 2011

Konstanty Ildefons Gałczyński napisał ten wiersz pod wrażeniem jednego z epizodów wojny obronnej, tzw. polskiego września 1939 r. Wiersz był w zamierzeniu poety hołdem złożonym bohaterskim żołnierzom, którym dane było bronić półwyspu wchodzącego w skład portu w Gdańsku. Na Westerplatte spadły pierwsze pociski hitlerowskie, to właśnie tu rozpoczęła się druga wojna światowa.

„W Gdańsku staliśmy jak mur,
Gwiżdżąc na szwabską armatę”.

W dniach od 1 do 7 września 1939 roku trwała bohaterska, można rzec heroiczna, obrona Westerplatte prowadzona przez nieliczną załogę przed przeważającymi liczebnie i o wiele lepiej uzbrojonymi niemieckimi żołnierzami. Hitlerowcy zaatakowali z pokładu okrętu Schleswig-Holstein, z samolotów i lądu. Obrońcom Westerplatte dano rozkaz, aby bronili si [...]   więcej »

Tagi: ,

Konstanty Ildefons Gałczyński – „Serwus, Madonna” – analiza i interpretacja dzieła literackiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 26 stycznia 2011

Niechaj tam inni księgi piszą.

W ten właśnie sposób rozpoczyna się utwór K. I. Gałczyńskiego „Serwus, Madonna”. Wers ten wyraźnie został nacechowany wewnętrznymi odczuciami podmiotu lirycznego z silnym zaakcentowaniem słowa „inni”, którego rola w liryku urasta do rangi symbolu – symbolu poezji pięknej, harmonijnej i spokojnej zarazem, nieadekwatnej jednak do życia i stylu poetyckiego podmiotu lirycznego. Sprecyzowany więc już w pierwszym wersie nadrzędny sens utworu można odczytywać jako typowe wyznanie artysty. Utożsamianie podmiotu lirycznego z poetą ma podłoże czysto historyczno-literackie i związane jest z często pojawiającym się toposem deklaracji wewnętrznej niemocy tworzenia. Postawa taka widoczna jest w trzecim wersie pierwszej strofy liryku: [...]   więcej »

Tagi: , , ,