Bądź na bieżąco - RSS

Kongres wersalski postanowienia

Kategoria: Historia   |   Dodano: 8 lutego 2011

Konferencja paryska:
18 stycznia 1919 roku zebrali się przywódcy państw Ententy i pozostałych zwycięskich państw w celu uzgodnienia warunków pokoju z pokonanymi i ustanowienia nowego ładu po wojnie. Na konferencji nie miała swoich przedstawicieli Rosja Radziecka. Pracami konferencji kierowała Rada Najwyższa, złożona z przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch.
Podpisany 28 czerwca 1919 roku Traktat wersalski zakładał w sprawie Niemiec:
- oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii, Belgii okręgi Eupen i Malmedy, Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie;
- Gdańsk został przekształcony w wolne miasto, Kłajpedę i przemysłowy okręg Saary poddano administracji międzynarodowej. Kopalnie Saary na piętnaście lat przekazano Francji;
- na terenach wielonarodowościowych, ja [...]   więcej »

Tagi: ,