Bądź na bieżąco - RSS

Kompozycja i walory artystyczne Kordiana

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 1 lutego 2011

„Kordian" Juliusza Słowackiego to dramat poetycko - metaforyczny o tematyce narodowej, dramat wielkich idei.

1. Typowy dramat romantyczny:
- luźna kompozycja,
- brak jedności czasu, miejsca i akcji,
- występuje świat nierealny, elementy fantastyczne,
- duża ilość motywów tematycznych,
- motyw nieszczęśliwej miłości,
- monologi, sceny zbiorowe,
- wielowątkowość jest wyrazem otwartej kompozycji, jak też wynikiem napisania przez Słowackiego trylogii.
Główny bohater:
- postać heroiczna,
- poświęcenie,
- samotność,
- tragizm,
- podobieństwa do bohaterów Hamleta i Makbeta Szekspira,
- skomplikowana sylwetka.

2. „Kordian" jako dramat narodowy:
- skupienie akcji na faktach historycznych - Powstanie listopadowe, ocena przywódców politycznych, duchowych i wojskowych, ocena doświadczeń polityczn [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Juliusz Słowacki – Rozłączenie interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Analiza artystyczna wiersza Juliusza Słowackiego „Rozłączenie”.

Wiersz powstał w czasie pobytu Słowackiego w Szwajcarii. Ma on kształt bezpośredniego monologu – zwrotu, a adresatką utworu jest najprawdopodobniej matka poety. Wiersz przybiera postać listu poetyckiego. Podstawowym życzeniem Słowackiego było ukazanie uczucia miłości i tęsknoty wywołanej rozłąką, ogrom tych uczuć został przedstawiony jako zestawienie dwóch kontrastujących ze sobą opisów przyrody. Pierwszy jest obrazem domu i ogrodu, odległej krainy, gdzie przebywa ukochana kobieta. Opis drugi dotyczy krajobrazu szwajcarskiego rozciągającego się przed oczyma podmiotu lirycznego: ogromna płaszczyzna jeziora, będąca odbiciem przestworzy nieba.

Ostatnia strofa wyraża z jednej strony świadomość niemożności przeciwdziałania [...]   więcej »

Tagi:

Juliusz Słowacki – Smutno mi Boże interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Refleksje Juliusza Słowackiego nad własnym losem w hymnie „Smutno mi, Boże!”.

Wiersz „Smutno mi, Boże” został napisany podczas podróży Słowackiego. Wiersz ma modlitewny, nastrojowy, smutny nastrój. Napisany w formie modlitwy, tok litanijny podkreśla refren „Smutno mi, Boże”. Poeta zaczyna utwór od ukazania otoczenia, w którym się znalazł: niebo, zachód słońca. Jest zachwycony pięknem, które go otacza, co podkreśla jeszcze bardziej nastrój smutku. Kolejne zwrotki zawierają uzasadnienie smutnego nastroju, poeta otwiera serce przed Bogiem. Smutek spowodowany jest ogromną tęsknotą za krajem, losem tułacza, niepewnością losu. Ostatnia zwrotka mówi o przemijaniu czasu i znikomości losu ludzkiego, w ujęciu perspektywy makro kosmicznej – „Bóg – człowiek, niebo – ocean”.

Wiersz ten został napisan [...]   więcej »

Tagi: ,

Juliusz Słowacki – Testament mój interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Przesłanie do przyjaciół i narodu w wierszu „Testament mój” Juliusza Słowackiego.

„Testament mój” został napisany na przełomie lat 1839-1840. Wiersz ten przypomina typowe założenia testamentu – ostatnia wola zmarłego, dotycząca rozporządzeń majątkowych. Pisany przez chorego poetę jakby w poczuciu zbliżającej się śmierci, jest pełnym smutku i goryczy pożegnaniem matki i świata oraz rozliczeniem i podsumowaniem życia i własnej twórczości. W wierszu wyraźnie przeplatają się dwa wątki. Z jednej strony jest to osobiste wyznanie podmiotu lirycznego skierowane do najbliższych przyjaciół, z drugiej zaś apel wygłaszany do całego narodu.

Życie wytyczyło podmiotowi lirycznemu typową ścieżkę romantyka. Mówi o tym poeta, gdy ze smutkiem stwierdza o swoim osamotnieniu i niezrozumieniu jego poe [...]   więcej »

Tagi: , , ,