Bądź na bieżąco - RSS

Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku

Kategoria: Historia   |   Dodano: 27 czerwca 2011

24 października 1938 roku Niemcy zażądały zgody na anektowanie Wolnego Miasta Gdańsk oraz przekazania III Rzeszy pasa ziemi na polskim Pomorzu w celu zbudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej prowadzącej do Prus Wschodnich. Zgoda na takie warunki spowodowałaby odcięcie państwa polskiego od Bałtyku i całkowicie uniezależniło gospodarczo i politycznie od Niemiec. Polska odrzuciła te żądania. 28 kwietnia 1939 roku Niemcy wypowiedziały polsko – niemiecką deklarację z 1934 r. o nieagresji.

Groźba niemieckiej dominacji w Europie środkowej skłoniła Francję i Wielką Brytanię do rezygnacji z polityki ustępstw (na konferencji monachijskiej w 1938 r. zatwierdzono utworzenie Protektoratu Czech i Moraw oraz uzależnionego od Niemiec Państwa Słowackiego. Aby umocnić polski opó [...]   więcej »

Tagi: