Bądź na bieżąco - RSS

Poezja dwudziestolecia międzywojennego opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 24 lutego 2011

„Byłaś, Poezjo, teatralną grą,
Miałaś swe stałe, stare rekwizyty,
Lecz oto moce niesłychane prą,
I śpiew Powszechny bije pod błękity!
(…) Idziesz, Poezjo Nowa! Jak przed burzą,
Duszno nam… Czujem, że się chwila zbliża”.

Tak w 1918 roku w wierszu „Poezja” prorokował Julian Tuwim. Nadchodzi nowa poezja i „będzie Nowych Zdarzeń protoplastą” – czy stało się tak rzeczywiście?

Poeci dwudziestolecia międzywojennego reprezentowali różnorodne postawy artystyczne: od skrajnie awangardowych, buntowniczych – po tradycjonalistyczne, odwołujące się do dorobku kultury polskiej. Te zjawiska literackie w prozie, poezji i dramacie stanowią oryginalny i nowatorski wkład w rozwój literatury polskiej.

I tak – do tradycji odwoływali się głównie Leopold Staff oraz Bolesław Leśmian, poeci którzy debiutow [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,

Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Tradycje poezji czarnoleskiej w wybranych utworach literatury polskiej.

Jan Kochanowski zawsze marzył o „dobrej sławie”. Nieśmiertelność u potomnych zapewniły mu niemal wszystkie utwory. Wiele uniwersalnych refleksji, mądrości wspartej filozofią antyczną przetrwało do początku XXI wieku.

Trwałe oddziaływanie poezji Kochanowskiego na pokolenia poetów późniejszych było wynikiem żywego kultu jego osoby i twórczości. Zjawisko to zostało spotęgowane w w. XIX, a przyczyniły się do tego próby pisarzy, którzy umiłowanego poetę usiłowali ukazać na scenie czy przede wszystkim – na kartach powieści.

Z dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych poetów podejmujących dialog z kulturowym dziedzictwem renesansu na szczególną uwagę zasługują: Julian Tuwim, Leopold Staff i Bolesław Leśmian. Swoje wiers [...]   więcej »

Tagi: , , ,