Bądź na bieżąco - RSS

Mistrz i Małgorzata opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Zasady rządzące światem ukazane w powieści Michała Bułhakowa – „Mistrz i Małgorzata”.

Powieść „Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa stanowi jego wizję porządku etycznego i moralnego świata. Autor stawia pytania o zasady, jakie powinny nami kierować w życiu.

W powieści Bułhakowa przedstawiony jest zinterpretowany szyderczo i satyrycznie świat. Utwór przedstawia świat dwupoziomowy: biblijny i moskiewski – uzupełniające się wzajemnie. Autor ukazuje obraz świata, w którym rządzi kłamstwo, siła i bezprawie. Życie w Moskwie zdominowane jest przez komunistyczny system totalitarny. To takie miasto, gdzie w upały dają do picia tylko napój morelowy, gdzie potępia się ohydną i dekadencką kulturę Zachodu, ale ukradkiem tęskni do paryskiej mody. Znajdujemy się już w latach [...]   więcej »

Tagi: , , , ,

Święty Aleksy i święty Franciszek

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Sylwetki św. Aleksego i św. Franciszka (refleksje).

Franciszek z Asyżu, właściwie Giovanni Bernardone (ok. 1181 – 1226), kaznodzieja wędrowny, reformator religii, syn bogatego kupca. W 1206 roku rozdał swój majątek ubogim i rozpoczął pracę kaznodziejską, nawołując do surowego ubóstwa i miłości bliźniego, przy czym główną cechą jego postawy była radość życia i miłość przyrody. Idee św. Franciszka były bliskie ruchom plebejskim (zwłaszcza waldensom), jednak nie popadł on w konflikt z Kościołem, który dostrzegł w powstającym z jego inicjatywy zgromadzeniu franciszkanów przeciwwagę antykościelnych ruchów plebejskich. Franciszek z Asyżu został kanonizowany. Postać św. Franciszka znalazła odbicie w utworach literackich i sztuce.

Św. Aleksy był potomkiem książęcego, rzymskiego rodu. Już w d [...]   więcej »

Tagi: , ,

Stosunek Jana Kochanowskiego do świata i Boga

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Na podstawie znanych pieśni określ stanowisko Jana Kochanowskiego do świata i Boga.

Jan Kochanowski zawsze krytykował tzw. fałszywą pobożność. Ukazuje to we fraszce „Na nabożną”. On sam bardzo gorliwie wierzył w Boga.

Zapisał się też Kochanowski w dziejach literatury polskiej jako piewca ojczyzny. Zarówno we fraszkach, jak i pieśniach przewija się imię Rzeczypospolitej, której dobro stawia poeta na pierwszym miejscu. Polityka powinna być nieodłączna od etyki, bowiem najmocniejszą stroną państwa jest moralność jego obywateli. Twórczość religijna Kochanowskiego przetrwała do naszych czasów. Zatem „nie wszystek” umarł poeta w pieśni „Kto się w opiekę”. Była ona śpiewana przez wieki, w czasach niewoli, zaborów i wojen. Także dzisiaj dodaje ufności w Bożą pomoc w trudnych chwilach. Inn [...]   więcej »

Tagi: , ,