Bądź na bieżąco - RSS

Architektura baroku w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 13 czerwca 2013

Architektura baroku w Polsce Polski barok dzielimy na trzy podstawowe okresy: pierwszy (przełom XVI i XVII wieku, czyli panowanie Wazów), drugi (od wojen szwedzkich do panowania Augusta II Sasa), trzeci (rządy Sasów). W całej Polsce w ówczesnym czasie powstają liczne dworki szlacheckie i kościoły, które są prowincjonalną wersją baroku. Po wojnach szwedzkich w Warszawie mamy do czynienia ze świadomymi założeniami urbanistycznymi. Kierunek rozwoju miasta został wytyczony na południe przez Krakowskie Przedmieście i Aleje Ujazdowskie prowadzące poza Warszawę do Natolina i Mokotowa. Na wyglądzie ówczesnych miast przede wszystkim Warszawy zaważyła w dużej części sieć ogrodów i parków. I tak w Polsce spotykamy dwa typy architektury ogrodowej. Pierwszy to park fra [...]   więcej »

Tagi: ,

Architektura klasycyzmu we Francji

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 15 kwietnia 2011

Architektura klasycyzmu wywodzi się ze stylu Ludwika XV (Rokoko) i dzieli się na trzy okresy:

1) Okres wczesny (1760 - 1782), jest to styl Ludwika XVI. Typowym przykładem formy przejściowej otwierającej klasycyzm jest pałacyk Petit Trianon (projektu Jacques Anges Gabriel). Jest to budowla niewielkich rozmiarów, elewacja nawiązuje do pałacu wersalskiego, uderza prostota i kubiczność bryły. Styl Ludwika XVI charakteryzuje: prostota, symetria, dbałość o proporcje, elewacje typowo klasyczne. Wnętrza: styl uspokojonego rokoka, koloryt jasny, pastelowy, lakierowane boazerie, ściany obite tkaniną lub tapetą, dekoracja stiukowa, prostokątne płycizny ścian i drzwi, supraporta.

2) Pełny klasycyzm (1782 – 1800), w tym okresie tworzy jeden z najwybitniejszych francuskich architektów, Jacques Germa [...]   więcej »

Tagi: ,

Przebudowa bazyliki św. Piotra w Rzymie

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011

Bazylikę zaczęto budować w okresie wczesnego chrześcijaństwa nad grobem św. Piotra. Miała typowy plan krzyża łacińskiego. W okresie renesansu postanowiono ją zburzyć i wybudować nową, bogato dekorowaną świątynię. Prace trwały do okresu baroku.

Renesans:
- Donato Bramante - w latach 1504 - 1514 zaprojektował budowlę centralną na planie krzyża greckiego wpisanego w kwadrat, a każde ramię zakończył półkolistą absydą. Kopuła znalazła się na skrzyżowaniu naw i cztery mniejsze na przecięciu się ramion krzyża.
- Rafael Santi - zmienił plan podłużny na trzynawowy krzyż łaciński,
- Michał Anioł - 1547 - 1563, zachował koncepcję Bramantego i powrócił do krzyża greckiego, ale wprowadził pewne uproszczenia planu i bryły, zaakcentował wejście kolumnowym portykiem i monumentalnymi schodami ora [...]   więcej »

Tagi:

Sztuka wczesnochrześcijańska opracowanie

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 21 marca 2011
Sztuka pierwszych społeczeństw chrześcijańskich, rozwijająca się między II a VI w. w Basenie Morza Śródziemnego (teren późnego cesarstwa rzymskiego). Dzieli się na dwa okresy:
- pierwszy do daty uznania chrześcijaństwa za religię państwową – 313 r. (wydanie Edyktu Mediolańskiego),
- drugi - okres kultu publicznego, do około VI w.
Sztuka wczesnochrześcijańska była związana z ideą życia pozagrobowego.
Architektura:
W okresie drugim (IV w.) wykształcił się typ bazyliki trój- lub pięcionawowej:
- zakładane na planie podłużnym,
- zwykle poprzedzone dużym dziedzińcem, otoczonym obejściem, po środku miały one studnię,
- miejsce dostępne dla wszystkich,
- wnętrze dzielono wzdłuż dwoma lub czterema rzędami kolumn połączonych łukami,
- główna nawa miała wzniesiony wyżej odrębny dwuspadowy dach [...]   więcej »
Tagi: , ,