Bądź na bieżąco - RSS

  • Wypracowania

Jan Andrzej Morsztyn biografia notatka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 28 marca 2011

Jan Andrzej Morsztyn – mistrz barokowej poezji dworskiej.

Jan Andrzej Morsztyn herbu Leliwa (1620 – 1693) studiował na jednym z uniwersytetów niderlandzkich. W roku 1645 rozpoczął służbę dyplomatyczną. W czasach panowania Michała Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego działał na korzyść Francji. Został oskarżony przed sejmem o zdradę stanu, dlatego musiał uciekać w 1863 roku do Francji, gdzie spędził resztę życia. Twórczość poetycka nie stanowiła głównego celu Morsztyna, choć to ona właśnie przyniosła mu największą sławę. Stanowiła ona raczej odskocznię od zawodu dyplomaty. Najważniejsze wiersze poety zebrane zostały w zbiorach: „Kanikuła albo Psia gwiazda” oraz „Lutnia”.

Morsztyn był typowym poetą dworskim. Jego wiersze poruszają głównie mało ambitną tematykę towarzyską i mił [...]   więcej »

Tagi: ,

Jan Kochanowski biografia krótka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 26 marca 2011
Jan Kochanowski (1530 – 1584) urodził się w Sycynie w Radomskiem, studiował w Akademii Krakowskiej, był słuchaczem uniwersytetów w Królewcu i w Padwie, skąd w 1558 roku powrócił do kraju. Został uhonorowany tytułem sekretarza królewskiego. W 1570 roku osiadł na stałe w Czarnolesie. W pięć lat później ożenił się z Dorotą Podlodowską. W 1578 lub 1579 roku przeżył śmierć młodszej córki, Urszuli, a między 1580 a 1583 starszej, Hanny.Kochanowski reprezentował typ tzw. poety uczonego. W swoich studenckich czasach zetknął się z humanistycznie ukierunkowanym studium łaciny, greki i hebrajskiego. Niepokoje wyznaniowe uczuliły pisarza na zagadnienia religijne, ale nie zmieniły go w innowiercę, co byłoby sprzeczne z postawą chrześcijańskiego humanisty. St [...]   więcej »
Tagi: ,

Obrazy wojny w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 25 marca 2011

Wojna to zjawisko społeczne, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jest największym złem, gdyż oznacza zabijanie człowieka przez człowieka, godząc tym samym w boskie przykazanie „nie zabijaj”. Samo słowo „wojna” już w warstwie fonetycznej brzmi niezwykle przerażająco i kojarzy się nam z wielką tragedią, ogromną pomyłką historii. Towarzyszą jej zawsze traumatyczne przeżycia, które przekazywane są potomnym w formie literatury. Różnorakie są jednak punkty widzenia, z których podejmuje się ten problem – od strony zwycięzców lub zwyciężonych. Dzieła opisujące wojenne zmagania pełne są odgłosów tłumnych bitew, ale także pojedynczych heroicznych potyczek, miewają kształt skargi, ale też porywającego przemówienia. Współcześnie wo [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

Biblia opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 24 marca 2011
„Biblia” czyli księga nad księgami.

Biblia to najbardziej znany tekst na świecie. „Biblia” w języku greckim znaczy tyle co księga. Określana jest jako pismo święte – księga religijna ucząca podstaw wiary chrześcijańskiej, księga natchniona napisana pod wpływem ducha świętego.
Inne księgi święte: „Koran” – islamska, „Talmud” – żydowska, „Święta Księga Wedy” – indyjska, „Księga Ramajana” – buddyjska, „Kojiki” – japońska.
Biblia składa się z dwóch części: ze Starego i Nowego Testamentu (Stare i Nowe Przymierze). Na treść Starego Testamentu składają się opisy z początków życia na ziemi, przed narodzeniem Chrystusa. Stary Testament obejmuje 46 ksiąg, w formie ustnej powstał w XVIII wieku p.n.e., teksty pisane pochodzą z XIII wieku p.n.e.
Najbardziej znane księgi ze Starego Testamentu: Księg [...]   więcej »
Tagi:

Refleksje o życiu godziwym według Marka Aureliusza

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 marca 2011
Marek Aureliusz żył w latach 121 – 180 n. e. W dzieciństwie nazywał się Katillusem Senellusem. W wieku piętnastu lat został adoptowany przez cesarza Adriana i wyznaczony na następcę. W roku 132, po śmierci Adriana, władzę objął Antonin Pius, a po jego śmierci w 161 roku na tron wstąpił Marek Aureliusz.
„Rozmyślania” to forma pamiętnika pisanego dla siebie. To podręcznik sztuki życia, które uważał autor za pasmo obowiązków.
„Rozmyślania” mają charakter aforystyczny (złote myśli – przesłanie). Marek Aureliusz nie ujmuje swoich poglądów w określony system. Dostrzega się w nich najsilniejszy wpływ stoicyzmu. Marek Aureliusz w porównaniu do stoików jest jednak łagodniejszy i bardziej wyrozumiały na ludzkie słabości. Stroni od teoretycznych rozważań.
„Nic nie jest złe, co jest zgodne z natur [...]   więcej »
Tagi:

Sztuka bizantyjska malarstwo i ikony

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 22 marca 2011
Malarstwo bizantyjskie początkowo nawiązywało do sztuki hellenistycznej poprzez tworzenie iluzji rzeczywistości (np. mozaiki w kościele św. Demetriusza, VII w.). W VI i VII w. ostatecznie wykształciło styl surowy i hieratyczny, płaski i dekoracyjny, daleki od pogody malarstwa hellenistycznego i wczesnochrześcijańskiego. Przeważały złote lub neutralne tła. Wyraz twarzy ukazywanych postaci był z reguły surowy, poza sztywna, stroje długie, fałdowane schematycznie. Malarstwo cechowały: brak głębi przestrzeni, hieratyczność i monumentalizm ujęć, kolorystyczny przepych i dekoracyjność. W taki sposób starano się przedstawiać świat pozazmysłowy, mistyczny i wizyjny (np. mozaiki w San Vitale i San Apollinare Nuovo z VI w., w Rawennie i w Dafni z XI w.).
Najbardziej typową dziedzinę twórczości [...]   więcej »
Tagi: , ,

Sztuka wczesnochrześcijańska opracowanie

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 21 marca 2011
Sztuka pierwszych społeczeństw chrześcijańskich, rozwijająca się między II a VI w. w Basenie Morza Śródziemnego (teren późnego cesarstwa rzymskiego). Dzieli się na dwa okresy:
- pierwszy do daty uznania chrześcijaństwa za religię państwową – 313 r. (wydanie Edyktu Mediolańskiego),
- drugi - okres kultu publicznego, do około VI w.
Sztuka wczesnochrześcijańska była związana z ideą życia pozagrobowego.
Architektura:
W okresie drugim (IV w.) wykształcił się typ bazyliki trój- lub pięcionawowej:
- zakładane na planie podłużnym,
- zwykle poprzedzone dużym dziedzińcem, otoczonym obejściem, po środku miały one studnię,
- miejsce dostępne dla wszystkich,
- wnętrze dzielono wzdłuż dwoma lub czterema rzędami kolumn połączonych łukami,
- główna nawa miała wzniesiony wyżej odrębny dwuspadowy dach [...]   więcej »
Tagi: , ,

Akcja pod Arsenałem streszczenie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 20 marca 2011
W rejonie ulic Bielańskiej i Długiej ruch jak co dzień. Członkowie Polskich Sił Zbrojnych są już rozstawieni. Nagle łącznik odwraca się i mach czapką. Dowódca daje sygnał do rozpoczęcia akcji. W tej samej chwili pojawia się auto przewożące więźniów. Z bramy wychodzi granatowy policjant i wyciąga broń. Ginie z rąk Zośki. Od Placu Teatralnego nadjeżdża więźniarka. Kierowca zorientował się w sytuacji i zwiększył prędkość. Próbował skręcić w ulicę Długą. Za późno. Młodzi ludzie obrzucili samochód butelkami z benzyną. Z płonącego wyskoczyli gestapowcy. Rozpoczęła się chaotyczna strzelanina. Na jezdni pojawiają się ciała zabitych. Po chwili drzwi więźniarki zostają otworzone. Uwolnieni ludzie rzucają się do ucieczki depcząc leżącego [...]   więcej »
Tagi: ,

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie – rozprawka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 19 marca 2011
Prawdziwego przyjaciela można poznać tylko w trudnej sytuacji. Szczery przyjaciel nas nie zostawi, lecz będzie starał się nam pomóc. Fałszywemu koledze nie zależałoby na naszej przyjaźni, byłoby mu to obojętne. Pamiętajmy, że człowiekowi jest ciężko żyć w samotności i dlatego każdy powinien mieć osobę, której może zaufać.
Bardzo trudno jest żyć bez przyjaciół. Człowiek, który nie ma kolegów, robi się samotny i zdziwaczały. Nie może nikomu wyznać swoich problemów, ani poprosić o dobrą radę. Nawet jeśli ktoś ma liczną rodzinę, lecz nie posiada tej jednej, naprawdę zaufanej osoby, jest mu ciężko. Dziecko, którego rodzice pracują codziennie od rana do wieczora, chciałoby porozmawiać z nimi o swoich szkolnych problemach. Jednak oni nie mając czasu, by poświęcić si [...]   więcej »
Tagi: , ,

Podstawowe zasady ortografii polskiej

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 18 marca 2011
Ortografia polska opiera się na czterech podstawowych zasadach:

a) fonetyczna – polega na zgodności zapisu wyrazu z jego wymową. Większość polskich wyrazów piszemy tak jak mówimy, dlatego zasada fonetyczna jest najważniejszą w ortografii polskiej np. okno, tablica. Wyrazy zawierające głoski oznaczone przez dwie litery (ch, rz, dź, dz) mają również pisownię fonetyczną: kosz, teczka.

b) zasada morfologiczna - uwzględnia części znaczeniowe wyrazu: przedrostek, przyrostek. Zapisywane są w jednolity sposób, niezależnie od ich wymowy w danym wyrazie np. raz, pod, w, nad, od. Wyjątek stanowi pisownia przedrostka „z” np.: zbić, zważyć (wyjątki: skopać, spalić, spiąć). Zgodnie z zasadą morfologiczną dążymy również do możliwie jednolitego zapisu rdzenia np. babka.

c) zasada historyczna jest wynikie [...]   więcej »