Bądź na bieżąco - RSS

  • Wypracowania

Mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 5 kwietnia 2011

Stanisław August chcąc przebudować zamek w Ujazdowie na swą prywatną rezydencję zmobilizował w tym celu cały swój dwór artystyczny. Byli to: pierwszy architekt królewski - Jakub Fontana oraz pomagający mu Dominik Merlini i Efraim Schroeger; malarze: Jan Pillement, Antoni Smugiewicz, Marcello Bacciarelli i Bernardo Belotto, zwany Canaletto.

Z mecenatem Stanisława Augusta Poniatowskiego najsilniej związane są postacie:

Marcello Bacciarelli - zatrudniony jako pierwszy malarz nadworny niemal od początku panowania króla, stał się z biegiem lat jego doradcą w sprawach artystycznych, od lat osiemdziesiątych - jako Dyrektor Generalny Budowli Królewskich był jego prawą ręką w realizacji i koordynacji zamierzeń.

Canaletto - malarz ten jest słynny prawie wyłącznie jako wierny odtwórca wyglądu [...]   więcej »

Tagi: , , , , , ,

Nagrobki renesansowe w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 4 kwietnia 2011

Rozwój form nagrobka - pomnika sepulkralnego wypełnia niemal całkowicie dzieje sztuki polskiej w dobie renesansu, manieryzmu i wczesnego baroku. Typy nagrobków:

a) Nagrobek z postacią leżącą (tradycyjny)
Występuje w dwóch wariantach:
- wariant północny: postać zmarłego przedstawiona z otwartymi oczami, jakby żywa, uchwycone symptomy życia, nawiązanie do gotyckiej tradycji np. nagrobek biskupa Konarskiego i biskupa Lubramskiego w Katedrze Wawelskiej.
- wariant o genezie włoskiej: postać uchwycona w bezruchu, z zamkniętymi oczami np. nagrobki rycerskie powstałe w warsztacie de Gianotisa.

b) Nagrobek z postacią stojącą
Odmiana zanikająca związana z feudalną tradycją gotycką XVI wieku, kontynuowana w postaci importowanych płyt brązowych, pochodzących z pracowni Fischerów, w rzeźbie [...]   więcej »

Tagi: , ,

Manieryzm w malarstwie

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 3 kwietnia 2011

Manieryzm to tendencja w sztuce europejskiej występująca w latach około 1520 - 1600. Współistniał z wieloma innymi nurtami sztuki XVI w. – m.in. z różnymi formułami dojrzałego i późnego renesansu.W szerszym znaczeniu oznacza „postawę umysłowo-kulturową, opartą na XVI wiecznym ideale gentil uomo - człowieka cechującego się zręcznością i wykwintem w zachowaniu, biegłego w towarzyskiej grze dobrych manier, doskonale edukowanego, mającego wytrawny smak artystyczny i wyczucie formy”.

Estetyka manieryzmu akcentuje przede wszystkim wytworność, wyrafinowanie, kunsztowność, świadomą sztuczność form. Zakłada znaczną swobodę wyobraźni i fantazji twórcy, zwolnionego z rygoru trzymania się reguł klasycznych. Celem nie jest zwykle naśladowanie świata realnego, lecz tworzenie dzieł be [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Człowiek zbuntowany i człowiek pokorny wobec Boga. Przedstaw obie postawy odwołując się do wybranych utworów literackich – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 2 kwietnia 2011

Czymże jest bunt? Niełatwym jest niestety konkretne sprecyzowanie istoty tego pojęcia. Różne są bowiem przyczyny i okoliczności, które decydują, iż ludzie decydują się go wznieść. Ważne jest jednak, iż bunt wpisany jest w naturę człowieka, który ciągle próbuje doskonalić zastaną przez siebie rzeczywistość. Podstawą buntu jest zawsze sprzeciw wobec czegoś potężnego. Jedni przeciwstawiają się władzy, inni społeczeństwu, sytuacji politycznej, złemu losowi lub Bogu, ale zawsze jest to niezgoda na jakąś część otaczającej ich rzeczywistości. Prawdziwi buntownicy to indywidualiści i naprawdę silne jednostki, bo tylko tacy ludzie są w stanie iść pod prąd i realizować swoją konieczność z uporem. W historii ludzkości swój ślad pozostawiło wie [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , , ,

Przebudowa bazyliki św. Piotra w Rzymie

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011

Bazylikę zaczęto budować w okresie wczesnego chrześcijaństwa nad grobem św. Piotra. Miała typowy plan krzyża łacińskiego. W okresie renesansu postanowiono ją zburzyć i wybudować nową, bogato dekorowaną świątynię. Prace trwały do okresu baroku.

Renesans:
- Donato Bramante - w latach 1504 - 1514 zaprojektował budowlę centralną na planie krzyża greckiego wpisanego w kwadrat, a każde ramię zakończył półkolistą absydą. Kopuła znalazła się na skrzyżowaniu naw i cztery mniejsze na przecięciu się ramion krzyża.
- Rafael Santi - zmienił plan podłużny na trzynawowy krzyż łaciński,
- Michał Anioł - 1547 - 1563, zachował koncepcję Bramantego i powrócił do krzyża greckiego, ale wprowadził pewne uproszczenia planu i bryły, zaakcentował wejście kolumnowym portykiem i monumentalnymi schodami ora [...]   więcej »

Tagi:

Rokoko w sztuce charakterystyka

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011
Rokoko (1720-1790):

- nie stanowiło odrębnej i całościowej epoki stylowej, gdyż występowało obok innych nurtów sztuki XVIII wieku,
- zrodziło się we Francji,
- było głównie kulturą dworską,
- jego rozwój nastąpił za panowania Ludwika XV,
- opierało się na odejściu od pompatycznego baroku,
- cechowały je: zmysłowość, sentymentalna nastrojowość, dążenie do komfortu,
- wszechobecny w rokoku motyw to "rocaille" - złożony ze swobodnie komponowanych form przypominających muszle, kogucie grzebienie, płomienie.

Malarstwo rokokowe we Francji:
- tematy: sceny codzienne (np. zabawy towarzyskie w naturze),
- kolorystyka jasna, rozbielona, pastelowa,
- zanika barokowa teatralność,
- eleganckie przedstawienia,
- techniki: olej i pastel,
- sposób malowania: swobodny, dynamiczny, fakturalny, pełen fine [...]   więcej »

Tagi: , ,

Nurt malowniczy i klasycyzujący w architekturze późnego baroku

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011
Francesco Borromini (1599 - 1667):

- Kościół San Carlo alle Quattro Fontane - gra powierzchni wklęsłych i wypukłych; plan ściśniętego owalu przypominającego krzyż grecki; kopuła wydłużona; fasada o wygiętych falisto liniach gzymsów, brak kątów prostych i spokojnych płaszczyzn, pełna życia i fantazji.
- Kościół San Ivo delia Sapienza - plan sześcioramiennej gwiazdy o zaokrąglonych ramionach; całość jest zwieńczona ogromną kopułą, która aż po owalną bazę latarni powtarza gwiaździsty plan budowli.
- Frontowa elewacja kościoła Santa Agnese in Agone przy Piazza Navona - dolna partia fasady nawiązuje do bazyliki św Piotra w Rzymie. Borromini jednak świadom błędu Carla Maderny (fasada zasłania kopułę), wzbogacił ję we wklęsłą linię osi, przez co kopuła wydaje się być częścią fa [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Malarstwo baroku w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011
Okres baroku w malarstwie polskim trwał około dwustu lat przyjmując dosyć ciekawe formy:
- gloryfikowano szlachtę i jej życie ponad stan,
- gloryfikowano także kościół i związaną z tym dewocję,
- była to sztuka niejednolita stylowo, dzieliła się na wiele nurtów,
- dominowało malarstwo cechowe,
- dzieła były często anonimowe, co związane było z tradycją naszych ziem.

Twórcy zagraniczni działający w Polsce:
Niemcy: Herman Han, Adolf Boy, Bartłomiej Strobel, Dante Schultz (młodszy),
Francja: Claude Callot,
Holandia i Flandria: Donelken de Rij, Jacob Mertens,
Włochy: Wenanty Subiaco, Palloni Altomonte.

Pierwsze miejsce miała tematyka religijna i moralizatorska zawierające wątki maryjne oraz hagiograficzne. Bardzo rozwinęło się malarstwo portretowe. Pojawiła się nieznana dotąd w Po [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Dramat poety – emigranta ukazany w wierszu Czesława Miłosza „Moja wierna mowo”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 30 marca 2011

Utwór pochodzi z emigracyjnego tomu „Miasto bez imienia”. Napisany został w formie apostrofy do wiernej mowy, która jest symbolem języka ojczystego, Polski i polskości. Zwrot „moja wierna mowo” pojawia się trzykrotnie. Podkreślone zostały w ten sposób cechy wierności, poczucie przynależności poety emigranta do ojczyzny.

Zwrotka pierwsza i ostatnia zawiera charakterystyczny motyw rytuału - stawianie przed ołtarzem miseczek z kolorami. Jest to czynność niemal magiczna, sprowadzająca mowę ojczystą do sfery sacrum. Ten rytuał poety ulega jednak, w obliczu wspomnianych strof, charakterystycznemu przetworzeniu.

W pierwszej zwrotce wyraża świadectwo miłości i wierności wobec mowy ojczystej słowami „służyłem Tobie”. W ostatniej stanowiącej deklarację służby poetyckiej, pojawia [...]   więcej »

Tagi: ,

Rzeźba baroku w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 29 marca 2011

I połowa XVII w. - dominuje rzeźba kamienna,
II połowa XVII w. - rzeźby stiukowe (gipsowe dekoracje),
XVIII w. - snycerka.

W XVII wieku najpopularniejsze były rzeźby nagrobne. Bardzo długo utrzymuje się sansowinowski typ nagrobka (groby Zygmunta I i Zygmunta Augusta). W pierwszej połowie XVII w. obok tradycyjnych nagrobków z leżącą postacią zmarłego pojawia się nowy typ nagrobka z tradycyjnym układem postaci i zmienioną koncepcją obramowania. Był on bardziej architektoniczny, z umieszczonym w owalnej wnęce portretowym popiersiem zmarłego (np. nagrobki biskupów na Wawelu). Łączono w nich różnobarwne i różnej jakości materiały. Pojawia się również nagrobek z postaciami klęczącymi. Popularne były również tablice epitafialne o architektonicznym obramowaniu i [...]   więcej »

Tagi: , , , , ,