Bądź na bieżąco - RSS

  • Wypracowania

Dygresje zawarte w „Beniowskim” Juliusza Słowackiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 15 maja 2011

„Beniowski” Juliusza Słowackiego uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł romantyzmu polskiego, a na pewno za najbardziej romantyczny z romantycznych utworów polskich. Jest to szczytowe osiągnięcie epiki wierszowanej w literaturze polskiej tego okresu. Utwór zaskakuje czytelnika bogactwem i różnorodnością podejmowanej problematyki oraz częstym przechodzeniem narratora od tematu do tematu. Wszystkie sprawy, o których tu mowa, są dla opowiadającego równie ważne. Zbudowany w ten sposób utwór wierszowany zwykło się nazywać poematem dygresyjnym. Podstawowa cecha „Beniowskiego” polega na tym, że narrator mówi tu o wielu sprawach równocześnie: o bohaterach historycznych, o sobie samym, o własnej twórczości, inspiracjach, o konfliktach z krytyką literacką.

Czołowe miejsce zajmuje w utworze [...]   więcej »

Tagi: ,

Architektura romańska we Włoszech

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 11 maja 2011

Wczesnochrześcijańska bazylika kolumnowa, bez transeptu i masywu zachodniego jest wzorem dla wczesnoromańskich kościołów Italii. Cechy:
- jedna lub trzy absydy od wschodu,
- prosta ściana zachodnia; cegła lub kamień łamany,
- dzwonnica wolno stojąca; cienkie mury,
- rząd arkadek pod gzymsem.

W okresie rozwiniętego romanizmu pojawiają się formy zróżnicowane:
- drewniane stropy, dwukondygnacyjny podział wnętrza nawy głównej,
- podział na przęsła, przemienność podpór; kościoły sklepione żebrowo z emporami, ale często bez okien w nawie głównej (Mediolan, S. Ambrogio),
- fasady płaskie z portalami baldachimowymi, oknami, fryzami rzeźbiarskimi, galeryjkami arkadowymi (kościół S.Michelle, Pawia),
- obszerne krypty, wieża na skrzyżowaniu naw.

Budowle centralne jako kościoły lub baptysteria nale [...]   więcej »

Tagi:

Pop-art i jego przedstawiciele

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 10 maja 2011

Pop-art - jest to ruch artystyczny narodzony w Anglii i Stanach Zjednoczonych na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Około 1965 roku osiągnął szczyt rozwoju i popularności. Nazwa ruchu wywodzi się od terminu „popular art.”, co ma oznaczać sztukę popularną, sztukę mieszkańców miast. Pop-art nie ma jednolitych cech kierunku plastycznego. Jedynym elementem wspólnym jest obecność w nich lub przypomnienie przedmiotów codziennego użytku. Pop-artyści używają tych przedmiotów jako wzorców estetycznych, elementów kompozycji lub odtwarzają je w sposób naturalistyczny malarsko, bądź tworzą ich atrapy. Są to rzeczy najczęściej pozostające w bezpośrednim związku z codziennym życiem (butelki po Coca-Coli, puszki, produkty sprzedawane w popularnych domach to [...]   więcej »

Tagi: , , , , ,

Juliusz Słowacki – Grób Agamemnona opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 6 maja 2011

Ocena społeczeństwa polskiego w „Grobie Agamemnona” Juliusza Słowackiego.

„Grób Agamemnona”, opublikowany wraz z „Lillą Wenedą” w 1840 roku, jest fragmentem pieśni VIII „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”. W utworze zauważyć można wyraźny podział. Pierwsza jego część nawiązuje bezpośrednio do pobytu poety w grobowcu i do opisu jego wrażeń wzbudzonych atmosferą tego miejsca. Refleksjami tymi poeta dzieli się z czytelnikami już na początku utworu, w czterech pierwszych wersach:

„Niech fantastycznie lutnia nastrojona
Wtóruje myśli posępnej i ciemnej,
Bom oto wstąpił w grób Agamemnona
I siedzę cichy w kopule podziemnej”

Dalej następuje opis ciemnego, chłodnego, zarośniętego pajęczynami grobu. Podmiot liryczny doznaje licznych skojarzeń z „Iliadą“ Homera i z mitologicznymi bohatera [...]   więcej »

Tagi:

Twórczość Tycjana

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 5 maja 2011

Tycjan (Tiziano Vecellio, ok. 1488 – 1567), następca Giorgiona, przeżył jeden z najdłuższych żywotów w artystycznej historii, zmieniając się i rozwijając w każdej fazie twórczej osiągnął szczyt talentu w późnym wieku. Zanim rozpoczął współpracę z Giorgionem, spędził pewien czas w pracowni Giovanniego Belliniego. Jego mistrzostwo w posługiwaniu się techniką olejną, tak istotne dla transformacji malarstwa weneckiego, odcisnęło swoje piętno na sztuce Tycjana, a tym samym odegrało rolę w rozwoju malarstwa zachodnioeuropejskiego. W dziele Tycjana odnajdujemy swobodę zapowiadającą już sztukę dnia dzisiejszego. To on odkrył ekspresję samej farby, jako wartości pozostającej w harmonii z narracją obrazową, lecz niezależnie od niej.

Rozpiętość tematyki i problematyki, różnorodność rozwiązań [...]   więcej »

Tagi:

Analiza wypowiedzi mówionej – praktyczna stylistyka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 25 kwietnia 2011

Wykorzystano fragment dialogu z filmu „Dom wariatów” w reżyserii Marka Koterskiego

[Matka] – Kto tam?1
[Adaś] – Swój2!
[Matka] – Czy jesteś?
[Ojciec] – Mnie nie ma.
[Matka] – Ale kto „swój”?
[Adaś] – Ja-aaa!3
[Matka] – Kto tam?
[Adaś] – No jaaa! Swój! Adaś4!
[Matka] – Ahahaha aaa – Adaś! Yh5!
[Adaś] – Dobry wieczór!6
[Matka] – To dobrze. Haha!7
[Adaś] – Dobry wieczór.
[Matka] – Tu sie pełno dziadostwa kręci!
– Świetnie, że jesteś. Haha!
[Adaś] – Dobry wie..., co ja mówie?
[Matka] – Cooo?
[Adaś] – Nic nie mówie!
[Matka] – Musze tego magika wziąć do galopu8. Żeby był Gigi9, ale poleciał... za tą...10
– Jesteś tam?
[Adaś] – Spokojnie mamo.
[Matka] – Zwykle za dnia przyjeżdżałeś.
[Adaś] – Po co mama tak zamyka?
[Matka] – Aaa tam... zamykam. Zamykam bo zamykam.
– Aha ha ha.
– Uśmiejesz sie [...]   więcej »

Tagi: ,

Architektura romańska w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 19 kwietnia 2011

Styl romański w Polsce przypada na okres od X do XIII wieku. W zasięgu geograficznym stylu romańskiego Polska była krajem peryferyjnym - leżała na granicy terytoriów kościoła wschodniego i kościoła zachodniego, a chrystianizacja dotarła na nasze ziemie, gdy kraje Zachodu kończyły już pierwsze tysiąclecie chrześcijańskiej kultury łacińskiej, tak więc z konieczności rozwój artystyczny (związany wówczas głównie ze sztuką sakralną) był u nas procesem importu. Najwyraźniej zaznacza się piętno sztuki romańskiej niemieckiej i włoskiej (wpływy pośrednie od Niemiec). Do czasów dzisiejszych zachowały się nieliczne dzieła tego okresu.

Dzieje sztuki romańskiej polskiej dzielimy na dwa okresy:

Okres pierwszy: od 963 roku (początki państwa polskiego) do roku 1138 (podział Polski na dzielnice przez B [...]   więcej »

Tagi:

Andrzej Frycz Modrzewski – O poprawie Rzeczypospolitej opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 18 kwietnia 2011

Troska o losy państwa w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

„O poprawie Rzeczypospolitej” – dzieło pisane po łacinie, złożone z pięciu ksiąg:
I O obyczajach, II O prawach, III O wojnie, IV O kościele, V O szkole.

Lektura dzieła Modrzewskiego wskazuje na to, że autor poszukując najdoskonalszej formuły państwa sięgał zarówno do Biblii, jak i do starożytnych filozofów (Cycero, Platon). Poczucie sprawiedliwości uwarunkowanej odgórnymi prawami, a zarazem przekonanie o znaczeniu jednostki ludzkiej czy narodów stanowiło fundament ideologii Modrzewskiego wyrażającej się troską o obronność kraju.
W księdze pierwszej Modrzewski opisuje, gdzie można szukać rzeczy wskazujących na uczciwość, dając przykład rozprawy nad mężobójstwem w księdze drugiej. W księ [...]   więcej »

Malarstwo realistyczne XIX wieku

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 17 kwietnia 2011

Francja:

Mianem realizmu określa się prąd w sztukach plastycznych i literaturze, którego rozwój datuje się od połowy XIX wieku, a do stworzenia tego terminu w szczególny sposób przyczynił się Francuz - Gustave Courbet organizując w 1855 roku „realistyczną” ekspozycję swych płócien. Przedstawił tam między innymi: „Pogrzeb w Ornams” i „Pracownia malarza”. Courbet twierdził, iż obraz powinien przedstawiać jedynie to, co dostępne jest na wyciągnięcie ręki, rezygnując z elementów symbolicznych i metafizycznych. Z pośród dzieł Courbeta poświęconych problemom życia codziennego, największy rozgłos zdobyły, obok wcześniej wspomnianych, „Kamieniarze” i „Młoda kobieta z wioski”. Celem tych prac pokazujących nędzę, ubóstwo, prostotę i zwykłą rzecz [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , ,

Architektura klasycyzmu we Francji

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 15 kwietnia 2011

Architektura klasycyzmu wywodzi się ze stylu Ludwika XV (Rokoko) i dzieli się na trzy okresy:

1) Okres wczesny (1760 - 1782), jest to styl Ludwika XVI. Typowym przykładem formy przejściowej otwierającej klasycyzm jest pałacyk Petit Trianon (projektu Jacques Anges Gabriel). Jest to budowla niewielkich rozmiarów, elewacja nawiązuje do pałacu wersalskiego, uderza prostota i kubiczność bryły. Styl Ludwika XVI charakteryzuje: prostota, symetria, dbałość o proporcje, elewacje typowo klasyczne. Wnętrza: styl uspokojonego rokoka, koloryt jasny, pastelowy, lakierowane boazerie, ściany obite tkaniną lub tapetą, dekoracja stiukowa, prostokątne płycizny ścian i drzwi, supraporta.

2) Pełny klasycyzm (1782 – 1800), w tym okresie tworzy jeden z najwybitniejszych francuskich architektów, Jacques Germa [...]   więcej »

Tagi: ,