Bądź na bieżąco - RSS

  • Wypracowania

Protoekspresjonizm Edwarda Munch’a

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 28 października 2011

Edvard Munch (1863 – 1944), Norweg z pochodzenia. Najwybitniejszy malarz i grafik skandynawski okresu modernizmu, jednocześnie obok Van Gocha najwybitniejszy wielki nowator, który pokazał sztuce nowe drogi rozwoju. Związany przez pewien czas z impresjonizmem, odszedł od niego i ostatecznie doszedł do ekspresjonizmu. Na malarstwo Muncha miały wpływ:
- impresjonizm,
- neoimpresjonizm,
- symbolizm Gauguina,
- sugestywność Van Gocha,
- ostrość spojrzenia Toulouse – Lautrec’a,
- zdobycze ówczesnej literatury skandynawskiej.
W efekcie powstał charakterystyczny dla Munch’a irracjonalny, niepowtarzalny świat plastyczny, podbudowany psychologicznie i dążący do przedstawiania uczuć.

- 1881 r. – 1884 r. – studiuje w ASP w Oslo, tutaj zapoznaje się z problematyką impresjonistyczną,
- 1885 r. – przyb [...]   więcej »

Tagi: , , ,

„Ludzie bezdomni” jako powieść modernistyczna.

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 12 września 2011

1. Brak zwartej, rygorystycznej kompozycji, ciągłej fabuły opartej na logicznym następstwie faktów. Występują luźno powiązane motywy, na przykład, swawolny Dyzio, pamiętnik Joasi, opis podróży Wiktora z rodziną do Szwajcarii. Niektóre rozdziały mogą stanowić oddzielne opowiadania, poszczególne rozdziały mają swoje tytuły np. „Wenus z Milo”, „Kwiat tuberozy”, „Ta łza, co z oczu twoich spływa”, „Daimonion – głos wewnętrzny”, „Glikauf I”, „Asperges Me”, „Rozdarta sosna” – symbolizuje rozterki wewnętrzne Judyma.

Elementy liryczne: pamiętnik Joasi.
Symbolizm: „rozdarta sosna”, tytuł powieści „Ludzie bezdomni”, odejście od narracji realistycznej i opisu.
Subiektywizm i liryzm w narracji: odejście od narratora wszechwiedzącego, prezentacja psychiki i przeżyć bohatera.

2. Styl i język
Synkretyzm s [...]   więcej »

Tagi: , ,

Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku

Kategoria: Historia   |   Dodano: 27 czerwca 2011

24 października 1938 roku Niemcy zażądały zgody na anektowanie Wolnego Miasta Gdańsk oraz przekazania III Rzeszy pasa ziemi na polskim Pomorzu w celu zbudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej prowadzącej do Prus Wschodnich. Zgoda na takie warunki spowodowałaby odcięcie państwa polskiego od Bałtyku i całkowicie uniezależniło gospodarczo i politycznie od Niemiec. Polska odrzuciła te żądania. 28 kwietnia 1939 roku Niemcy wypowiedziały polsko – niemiecką deklarację z 1934 r. o nieagresji.

Groźba niemieckiej dominacji w Europie środkowej skłoniła Francję i Wielką Brytanię do rezygnacji z polityki ustępstw (na konferencji monachijskiej w 1938 r. zatwierdzono utworzenie Protektoratu Czech i Moraw oraz uzależnionego od Niemiec Państwa Słowackiego. Aby umocnić polski opó [...]   więcej »

Tagi:

Rozwój akcji w „Grażynie” Adama Mickiewicza

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 13 czerwca 2011
1. Przybycie krzyżackich posłów.
2. Prośba o widzenie z księciem.
3. Rozmowa Rymwida z Litaworem.
4. Przygotowanie do wyprawy.
5. Próba przekonania męża przez Grażynę.
6. Odprawienie posłów krzyżackich.
7. Gniew Krzyżaków.
8. Wiadomość o zbliżających się wojskach wroga.
9. Wymarsz wojsk litewskich.
10. Zranienie księcia.
11. Pojawienie się czarnego rycerza.
12. Zwycięstwo Litwinów.
13. Śmierć przywódcy.
14. Palenie zwłok na stosie.
15. Przybycie czarnego rycerza.
16. Wyjaśnienie tajemnicy.
17. Śmierć Litawora w płomieniach.
Tagi: ,

Pochodzenie języka polskiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 27 maja 2011

Podobieństwa w słownictwie i językach europejskich i części Azji, świadczą, iż języki te wywodzą się z jednego źródła – prajęzyka. Był nim język praindoeuropejski, którym posługiwano się 3000 lat p.n.e. na obszarach wokół dolnej Wołgi. Stopniowo w miarę przemieszczania się grup wspólnoty praindoeuropejskich, wytworzyło się kilkanaście grup etnicznych różniących się coraz bardziej języków. Jedną z grup stworzyli Prasłowianie, zamieszkujący pierwotnie tereny między Odrą a Dnieprem. Później, po dalszych wędrówkach, po rzekę Łabę i część półwyspu bałkańskiego. Na wschodzie po Wołgę i Dźwinę.

Od III wieku p.n.e. do II wieku n.e. Prasłowianie mówili jednym językiem prasłowiańskim. Między III a VII wiekiem n.e. nastąpił rozpad wspólnoty prasłowiańskiej na trzy grupy językowe: połudn [...]   więcej »

Tagi: , ,

Artur Grottger krótka biografia

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 23 maja 2011

Artur Grottger urodził się 11 listopada 1837 roku w Otyniowicach na Podolu. Pochodził z rodziny szlacheckiej, miał siostrę i dwóch braci. Jego ojciec był malarzem. Rodzice zauważywszy u syna talent kształcili go w kierunku malarstwa. Artur uczył się u Juliusza Kossaka i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych.

Grottger był jednym z najwybitniejszych artystów malarstwa historycznego. Malował głównie wypadki poprzedzające Powstanie Styczniowe oraz walki i zdarzenia z powstania. Tworzył też sceny batalistyczne i rodzajowe oraz kompozycje historyczne np.: „Ucieczka walecznego”, „Pojednanie”, „Pożegnanie”, „Powitanie”. Starał się godzić idealizm z realizmem. Jest też autorem wielu portretów.Szeroką popularność zyskał sobie w kraju przejmującymi cyklami rysunkow [...]   więcej »

Tagi: , ,

Średniowieczne formy teatralne

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 19 maja 2011

Powstanie dramatu średniowiecznego związane jest z obrzędami religijno – liturgicznymi w kościele katolickim.

Średniowieczna sztuka o tematyce religijnej nazywa się misterium. Ażeby nie nużyć widzów poważną treścią do misterium dołączano scenki o tematyce świeckiej, które nazywano intermediami.

Scenografia w przedstawieniach średniowiecznych była symultaniczna, czyli stała i niezmienna. Misteria przedstawiane były przed portalami kościołów lub na rynkach. Aktorzy nie byli zawodowcami i grali niejednokrotnie przez całe życie. Znane misteria są związane tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Innym typem teatralnej sztuki średniowiecznej była komedia dell’arte, której kolebką były Włochy. Sztuki te miały charakter świecki i wystawiane były na pla [...]   więcej »

Tagi: , ,

Ocena emigracji polskiej w poemacie Słowackiego „Anhelli”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 16 maja 2011

W sierpniu 1838 roku ukazał się w Paryżu drukiem „Anhelli”. Jest to jeden z utworów zaliczanych do największych osiągnięć Słowackiego. Nietypowość tego poematu polega na wprowadzeniu stylizacji biblijnej i symbolizmu. Niezwykłość utworu to również wyartykułowane odważnie przez autora krytyczne sądy o postawach politycznych i losach współczesnej emigracji oraz niezachwiane przekonanie o zwycięstwie rewolucji. Słowacki ukazał skłóconych oraz niszczących się wzajemnie przedstawicieli emigracji. Swoje przesłanie budował się nie na koncepcji narodu wybranego, którego celem jest cierpieć, zmartwychwstać i zbawić Europę, ale na silnej wierze w przyszły upadek monarchistycznego systemu i zagładę dawnego społeczeństwa. Był przekonany o zwycięstwie nowy [...]   więcej »

Tagi: , ,

Juliusz Słowacki Beniowski streszczenie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 16 maja 2011

Maurycy Kazimierz Zbigniew Beniowski był ubogim szlachcicem mieszkającym na Podolu. Posiadał dziedziczną wioskę. Przez swoją rozrzutność Beniowski zadłużył się. Chciał poślubić pannę Anielę. Wszystko było na dobrej drodze dopóki nie stracił wioski. Aniela kochała go mimo wszystko wiernie, ale na przeszkodzie stał jej ojciec. Kazimierz jednak widywał się z nią często, ale bał się szczerze wyjawić swoich uczuć.

Pewnego wieczoru Beniowski wraz ze sługą wyruszył w podróż, pragnąc zaciągnąć się do wojska i w ten sposób przysłużyć się ojczyźnie. Przejeżdżając koło posiadłości ukochanej patrzył z żalem na dom, w którym „wziął harbuza”. Westchnąwszy pojechał dalej. W pewnym momencie na koniu Grzesia znalazła się wiedźma, chwyciła lejce Kazimierza i szybko ruszy [...]   więcej »

Tagi:

Akcja historyczna w „Beniowskim” Słowackiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 15 maja 2011

„Beniowski” został napisany w 1840 roku. Dzieło ma charakter poematu historyczno – dygresyjnego. Treść jest zaczerpnięta z dziejów Konfederacji barskiej. Jednym z jej uczestników był bohater poematu Maurycy Beniowski. Przygody Beniowskiego i walki konfederacji posłużyły poecie jedynie za kanwę, na której osnuł on niezwykle bogate dygresje, wyrażając w nich swoje poglądy na wszystkie aktualne sprawy w zakresie polityki i zagadnień społecznych, jak również literatury romantycznej.

Czas i miejsce akcji: druga połowa XVIII wieku, Ukraina, Krym, Bar.

Dzieje Kazimierza Maurycego Zbigniewa Beniowskiego:

1. Miłość i beztroskie życie w majątku ziemskim na Podolu.
2. Miłość do Anieli Ladowieckiej i potajemne zaręczyny.
3. Utrata majątku.
4. Pożegnanie Anieli z Beniowskim i jego wyjazd.
5. Zmuszanie [...]   więcej »