Bądź na bieżąco - RSS

  • Wypracowania

Adam Mickiewicz – „Do samotności” – analiza i interpretacja dzieła literackiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 24 stycznia 2011

Mickiewicz rozpoczyna swój liryk od apostrofy do tytułowej samotności, którą utożsamia z wodą, życiodajnym źródłem energii. Owe sprowadzenie nienamacalnego, abstrakcyjnego pojęcia do sfery zmysłowej percepcji jest ciekawym sposobem na przedstawienie „nieprzedstawialnego” – stanu emocjonalnego podmiotu lirycznego. Tym stanem jest niezaprzeczalnie samotność, trudniejszy do sprecyzowania jest natomiast stosunek podmiotu do swej kondycji. Czy jest to predylekcja, czy może abominacja, a może jedno i drugie w zakamuflowanej formie ambiwalencji?

Utwór powstał wiosną 1832 roku. Data roczna może być w pewnym sensie kluczem do prawidłowego odczytania intencji autora, albo chociaż próbą odnalezienia dzięki niej odpowiedzi na problem zachodzącej w wierszu dysharmonii pomiędzy optymistycz [...]   więcej »

Tagi: , ,

Opowiadanie fantastyczne

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

I ja mogę pisać jak Stanisław Lem.

"Wysłannik Ziemi"

Położyłem się spać wcześniej niż zwykle, a sen zmorzył mnie prawie od razu. Po chwili przed oczyma ujrzałem wspaniałą planetę, którą pokrywały ogromne działa i wieżowce. Zbliżałem się do niej z olbrzymią prędkością moim statkiem kosmicznym Voltanem II, którego konstruowałem prze całe dwa lata. Komputer zasygnalizował mi, że jest to planeta zwana Pacmanią zamieszkana przez roboty zwane Cyberonami. Mieli świetne uzbrojenie i nowoczesne pojazdy.
Moja misja polegała na odzyskaniu skradzionego przez nich mikroprocesora, którym można było sterować wszystkimi komputerami we wszechświecie. Ponieważ wiele ziemskich instytucji, urządzeń i pojazdów obsługiwanych było przez komputery, zakłócanie ich pracy przez Cyberonów spowodował [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Wielkie Lanie opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Streszczenie opowiadania "Wielkie lanie" z książki "Bajki robotów" Stanisława Lema.

Pewnego dnia do Klapaucjusza przyszła Maszyna do Spełniania Życzeń. Był to prezent od Trurla. Chcąc sprawdzić jej umiejętności konstruktor wydał kilka poleceń. Jednym z ostatnich była prośba o stworzenie kopii kolegi. Zamówienie wykonano. Po dokładnych oględzinach duplikat został sprowadzony do piwnicy i związany. Wówczas Klapaucjusz sprawił mu wielkie lanie po czym poszedł się zdrzemnąć. Przerażony więzień z trudem uwolnił się i wraz z maszyną uciekł do domu. Następnego dnia konstruktor złożył wizytę Trurlowi. Opowiedział o zdarzeniach poprzedniego wieczoru. Troską o dobro "przyjaciela" usprawiedliwiał swoje zachowanie. Gospodarz przyjął jego wyjaśnienia. Od tego [...]   więcej »

Tagi: ,

Analiza porównawcza obrazów Pokłon Trzech Króli

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Analiza porównawcza przedstawień ,,Pokłonu Trzech Króli” Hugo Van der Goesa oraz Leonarda da Vinci.

Leonardo da Vinci - Pokłon Trzech KróliHugo van Der Goes - Pokłon Trzech Króli

Oba obrazy dzieli niewiele ponad dziesięć lat. Powstawały jednak w zupełnie innych okolicznościach, innych kręgach kulturowych i artystycznych. Wiele je różni, mają też cechy wspólne.
Temat „Pokłonu Trzech Króli” w okresie Odrodzenia podejmowany był bardzo często przez wielu wybitnych artystów. Moje zestawienie dzieła największej postaci renesansu – Leonarda z raczej nieznanym szerszym kręgom odbiorców obrazem Van der Goesa wynikło poniekąd z podziwu dla tego drugiego. Jako że porównanie „Hołdu Trzech Króli” Van der Goesa z identycznym tematycznie obrazem, na przykład Sandro Botticellego wypadało raczej blado, szczególnie na niekorzyść Włocha, któremu oczywiśc [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

Jean Paul Sartre – Egzystencjalizm jest humanizmem streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Jean Paul Sartre (ur. 1905) rozpoczął studia filozoficzne w Ecole Normale Superieure w 1924 roku. Już w tym czasie pojawiły się podstawy jego poglądów, dobrze wiedział też, jakie książki zamierza pisać. W 1929 roku uzyskał tytuł magistra filozofii i po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej w jednostkach meteorologicznych został nauczycielem filozofii w liceum w nadmorskim Hawrze. Uczył krótko, bo tylko dwa lata. W latach 1933-34 odbył roczny staż w Instytucie Francji, gdzie pogłębiał wiedzę dotyczącą filozofii Edmunda Husserla i Martina Heideggera, aby później wykorzystać ją we własnych pracach filozoficznych. W 1939 roku, już po wydaniu kilku prac i pierwszej powieści, trafił do obozu jenieckiego. Nawet tam nie odmówił sobie pracy literackiej – pows [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Marek Aureliusz Rozmyślania streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

„Rozmyślania” to swoisty zbiór osobistych refleksji nad człowiekiem, nad życiem, nad światem, zapisanych przez cesarza rzymskiego Marka Aureliusza, którego panowanie wieńczy epokę największej świetności imperium. Ten niespójny monolog wewnętrzny, nieuporządkowany ani myślowo ani formalnie, sprawia wrażenie notatek poczynionych przy obozowym ognisku w zawierusze rozmaitych kampanii wojskowych. Wszystko to jednak nie przeszkodziło mu zyskać rangi jednego z pomnikowych dzieł kultury europejskiej. Napisany został w duchu stoickim, stąd pojawiające się zagadnienie wzajemnych relacji między ciałem, duszą a rozumem i uzależnionej od nich woli człowieka, temat śmierci i przeznaczenia, znikomości losu ludzkiego i życia zgodnego z „naturą człowieka”, które [...]   więcej »

Tagi: , ,

Leone Battista Alberti „O malarstwie” streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Pierwsza łacińska wersja „De pictura”, dzieła zawierającego program teoretyczny sztuki quattrocenta powstała w roku 1435. W rok później powstała wersja włoska dla artystów nie znających łaciny. Prawdopodobnie w tym samym czasie co „De pictura” powstaje „De statua” oraz „Elementae picturae” poświęcone wyłącznie problemom geometrycznym. Autor tychże traktatów Leone Battista Alberti urodził się w roku 1404 w Genui. Malował, rysował, rzeźbił, projektował budowle np. kościoły San Andrea oraz San Sebastiano w Mantui, fasada Santa Maria Novella we Florencji czy pałac Rucellaich. Niestety nie znamy przykładów jego dzieł malarskich czy rzeźbiarskich, niemniej jednak konkretna znajomość przedmiotu widoczna jest we wszystkich jego pismach o sztuce. Dz [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

“Książeczka o człowieku” Romana Ingardena opracowanie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Istota człowieka według Romana Ingardena na podstawie „Książeczki o człowieku”.

Na tomik „Książeczka o człowieku” składają się cztery krótkie szkice, odczyty wcześniej nie drukowane, bądź drukowane w publikacjach nie stałych, a także dłuższa rozprawa „O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych”. Te krótsze teksty to: „Człowiek i przyroda”, „O naturze ludzkiej”, „Człowiek i jego rzeczywistość” oraz „Człowiek i czas”. Zbiór ten, zgodnie z intencją autora, dzięki odpowiedniemu układowi zawartych w nim studiów, stopniowo wprowadzić może nawet kogoś całkiem nie obeznanego z dziedziną filozofii w krąg najpoważniejszych i najtrudniejszych jej zagadnień. Istota człowieka objawia nam się najpełniej w zestawieniu i skontrastowaniu jej [...]   więcej »

Tagi: , ,

Friedrich Schelling – Filozofia sztuki streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling – Filozofia sztuki.

Sztuka jest „przekształcaniem życia fizycznego w duchowe, czyli takie, które, po pierwsze, samo w sobie posiada swoje Słowo lub objawienie, zdolne do tego, by się móc wyrażać zewnętrznie, a które, po drugie, zdolne jest przeobrażać i uduchawiać materię lub prawdziwie się w niej ucieleśnić, i które, po trzecie, wolne jest od determinizmów procesu materialnego i dzięki temu istnieje wiecznie. Autentyczne zrealizowanie się takiej duchowej pełni w naszej rzeczywistości, zrealizowanie w niej absolutnego piękna lub stworzenia wszechświatowego duchowego organizmu, stanowi najwyższe zadanie sztuki.”.

„Filozofia sztuki” opublikowana została w 1859 roku w wydaniu pośmiertnym dzieł Schellinga. Autor kieruje tę pracę do wszystkich zainte [...]   więcej »

Tagi: , ,

Zofia Nałkowska – Granica opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Kto w powieści Zofii Nałkowskiej przekracza „granice”, jakie i dlaczego?

Zofia Nałkowska porusza w „Granicy” szereg ważnych problemów natury filozoficznej, pyta o granice ludzkiego postępowania i wolności w podejmowaniu decyzji. Jako pierwszą trzeba wymienić granicę społeczną, którą przekracza Zenon i Justyna. Jest to podział społeczeństwa na klasy, na warstwy społeczne. Granice między poszczególnymi osobami są bardzo wyraźne, są niemożliwe do przekroczenia, czego przykładem może być próba awansu Justyny przez romans z Zenonem.

Ważna jest też granica moralna, po przekroczeniu której doprowadza się drugiego człowieka do nieszczęścia. Zenon przez swoje zachowanie unieszczęśliwił dwie kobiety, postępował niezgodnie z zasadami moralnymi. Autorka porusza też problem granicy psychol [...]   więcej »

Tagi: , ,