Bądź na bieżąco - RSS

  • Wypracowania

Recenzja spektaklu teatralnego “Zemsta”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 17 lutego 2011

Ten spektakl teatralny obejrzałbym jeszcze raz.

Do obejrzenia tego spektaklu wyświetlanego w Teatrze Telewizji skłoniła mnie świadomość, że jest to adaptacja lektury opracowywanej w szkole – słynnej „Zemsty” Aleksandra Fredry. Wbrew dość powszechnej opinii panującej wśród uczniów, muszę przyznać, że ten dramat jest wart przeczytania, a szczególnie obejrzenia. Co za tym przemawia?

Spektakl wyreżyserowany został przez Jana Świderskiego, a jego premiera telewizyjna miała miejsce w roku 1972. W rolach głównych wystąpili: Jan Świderski (Cześnik Raptusiewicz), Joanna Jędryka (Klara), Czesław Wołłejko (Rejent Milczek), Krzysztof Kalczyński (Wacław), Emilia Krakowska (Podstolina) i Wojciech Pokora (Papkin).

Głównym wątkiem w „Zemście” jest zatarg Cześnika z Rejentem, a także miłość W [...]   więcej »

Tagi: ,

Wypracowanie o feriach zimowych po angielsku

Kategoria: Język angielski   |   Dodano: 16 lutego 2011

Uświadomiłem sobie, że w tym roku, w czasie ferii, nie było za dużo śniegu. Dlatego też przedstawiam drugą wersję wypracowania uwzględniającą ten fakt.

Użyte mniej znane wyrazy w wypracowaniu:

activity – zajęcie, działanie
camp – obóz
degree – stopień
exchange – wymieniać się
holiday resort – ośrodek wypoczynkowy
lack of – brak (czegoś), niedostatek
make up – wymyślić, ustalić
melt – topić się, roztapiać się, topnieć
nearby – bliski, w pobliżu
opportunity – możliwość, okazja, sposobność
sightseeing – zwiedzanie, oglądanie
skate – jeździć na łyżwach
skating rink - lodowisko
ski – jeździć na nartach
supervisor – opiekun
tiring - męczący

I spent my winter vacation at holiday camp in Polish mountains. Weather was nice all the time and the temperature was only a few degrees below zero. Howeve [...]   więcej »

Tagi: ,

Wypracowanie z angielskiego w czasie przeszłym

Kategoria: Język angielski   |   Dodano: 16 lutego 2011

Jest to streszczenie krótkiej opowieści o Robin Hoodzie. Zastosowane w pracy mniej znane wyrazy:

beast – zwierzę, bestia
butcher – rzeźnik, masarz
cattle – bydło
complaint – skarga
deer - jeleń, sarna
disguised – przebrany
generous – hojny, szczodry, wielkoduszny, wspaniałomyślny
greedy – chciwy, zachłanny
herd - stado, trzoda, tłum
horned – rogaty, z rogami
market square – targ miejski
plenty - obfitość, duża ilość; plenty of - dużo, pełno
pretended - fałszywy, udawany
profitable - korzystny, dochodowy, opłacalny
receive - otrzymywać, odbierać, dostawać (tu w znaczeniu: przyjmować)
serve - służyć, obsługiwać, podawać (przy stole)
therefore - więc
towards - do, w kierunku, w stronę, ku

Robin Hood lived In Sherwood Forest. He was brave and generous. He robbed the rich and helped the poor. [...]   więcej »

Tagi: ,

Wizja świata i człowieka w literaturze socrealistycznej

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 16 lutego 2011

Reakcja na czarno – białą, uproszczoną i wyidealizowaną wizję świata i człowieka w literaturze socrealistycznej w poezji Andrzeja Bursy, Stanisława Barańczaka i Adama Zagajewskiego.

Okres stalinizacji literatury i kultury polskiej otwiera zjazd szczeciński w styczniu 1949 roku. Zjazd ten potwierdził podporządkowanie w sferze kultury wartości narodowych interesom imperium. Przyjęta wówczas dyrektywa realizmu socjalistycznego zamykała literaturę polską w gorsecie schematyzmu formy i prymitywizmu treści. Wszystkie instytucje literackie podporządkowane zostały administracji partyjnej bądź rządowej, w związkach twórczych decydujący głos w sprawach środowiskowych i artystycznych miały podstawowe organizacje partyjne. Także cenzura realizowała politykę kulturalną partii [...]   więcej »

Tagi: , , , ,

Recenzja z wybranej wystawy dotyczącej sztuki współczesnej

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 16 lutego 2011

„Spętani – Wyzwoleni – sztuka austriacka XX wieku”; Galeria Zachęta w Warszawie; 21 października 2001 - 3 stycznia 2002.

W pracy tej zawarłem sporo uniwersalnych uwag, które można podpiąć pod recenzję każdej wystawy sztuki współczesnej.

W roku 1907 „Panny z Avignonu” Picassa otwierają okres nowoczesnej sztuki XX wieku. Pękły normy, zgodzono się na każdą sztukę: przedstawieniową, wyobrażeniową, abstrakcyjną. Później i tę porzucono razem z prawami harmonii, symetrii, sensu, logiki i powstał zamęt tak wielki, że normy estetyki przestały obowiązywać. Tak jest też do tej pory – na początku XXI wieku.

Czym właściwie jest sztuka? Najbardziej rozpowszechniony jest pogląd, że sztuka to piękno widziane przez artystę. Ten pogląd wsparty jest drugim, także szeroko rozpowszechnionym, że pię [...]   więcej »

Tagi: , ,

Tych ludzi chciałbym w swoim życiu spotkać

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 15 lutego 2011

Dzięki lekturze książki „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego dowiedziałem się jak wyglądało życie w okupowanym kraju. Żyli wtedy ludzie, którzy mimo trudnej sytuacji starali się walczyć o wyzwolenie ojczyzny. Nie uznawali kompromisów, ani ucieczki wymieniając ciosy z o wiele silniejszym przeciwnikiem. Dzięki tym cechom oraz swoim czynom na zawsze pozostaną w pamięci przyszłych pokoleń.

Piszę tu oczywiście o bohaterach wspomnianej książki, czyli Alku, Rudym i Zośce. Stanowili oni dobrze zgrany zespół. Jako przyjaciele byli prawdziwym przykładem dla innych. Potrafili zawsze dotrzymywać przyjaźni bez względu na okoliczności.
Szczególnie mocno związani byli ze sobą Jan Bytnar i Tadeusz Zawadzki. Kochali się jak bracia, będąc dla siebie szczególnie mocnym oparciem w trudnych chwi [...]   więcej »

Tagi: ,

Kreacjonizm i mimetyzm w literaturze

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 15 lutego 2011

Mimetyzm a kreacjonizm jako metody twórcze w literaturze. Którą z tych metod uważasz za bardziej adekwatną do wyrażania problemów?

Mimetyzm i kreacjonizm to całkowicie odmienne koncepcje procesu twórczego. Realizm charakterystyczny przede wszystkim dla prozy dziewiętnastowiecznej odwołujący się do natury, czerpiący inspiracje zazwyczaj z życia codziennego to metoda, w której artysta najpierw przeżywa, odczuwa, by następnie uczucie to przelać na papier. W prozie kreacyjnej przeżywanie idzie krok w krok z kształtowaniem. Artysta nie tylko wypowiada swoje uczucia, ale je także – w miarę wypowiadania – kształtuje, wzbogaca. Czasem do wyrażenia problemów odpowiedni staje się język prosty, opowiadający, czasem zaś język kreujący rzeczywistość według wyobrażeń i doświadczeń pisarza.

W prozie dwu [...]   więcej »

Tagi: , , , , , ,

Chłopi mitologizacja wsi

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 14 lutego 2011

Jak uwzniośla i mitologizuje atmosferę wsi Władysław Reymont, a jak film Jana Rybkowskiego „Chłopi”?

Powieść „Chłopi” Reymonta zawiera syntetyczny obraz wsi. Opisane zostały tu przede wszystkim stosunki oraz nastroje panujące w pouwłaszczeniowej wsi polskiej znajdującej się na terenie zaboru rosyjskiego. Bohaterem jest tu zbiorowość. W losy tej chłopskiej gromady wpisana została refleksja na temat uniwersalnych wyznaczników ludzkiej egzystencji.

Reymont nie osadza swoich bohaterów w konkretnym czasie i przestrzeni. Życie lipeckich chłopów trudno jest związać z konkretnym historycznym czasem. Wiemy jedynie, że akcja powieści obejmuje rok kalendarzowy, jesteśmy świadkami przemian pór roku, widzimy prace chłopów charakterystyczne dla każdej z nich. W życiu bohaterów bardziej [...]   więcej »

Tagi: , ,

Charakterystyka grup społecznych ukazanych w „Panu Tadeuszu”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 14 lutego 2011

Utwór Pan Tadeusz opisuje życie i obyczaje szlachty w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Przedstawione epizody z ich udziałem wyraźnie zarysowują obraz społeczeństwa, które można podzielić na kilka zasadniczych grup: arystokrację, zamożne ziemiaństwo, szlachtę sprawującą urzędy oraz szlachtę zaściankową.

Przedstawicielem arystokracji był Hrabia. Na podstawie jego zachowań, upodobań i wyglądzie jesteśmy w stanie scharakteryzować tę warstwę społeczną w sposób bardzo drobiazgowy. Zasadniczą ich cechą była względna obojętność na losy ojczyzny oraz przesadna fascynacja kulturą francuską. Objawiała się ona specyficznym wyglądem (ubiór Hrabiego stanowił biały surdut) oraz wielkim zamiłowaniem do utworów o miłości. Hrabia posiadał także swoistą dus [...]   więcej »

Tagi: , , , ,

Opis ferii zimowych po angielsku

Kategoria: Język angielski   |   Dodano: 13 lutego 2011

Użyte w wypracowaniu trudniejsze wyrazy:

backyard – podwórko
barbecue – ruszt, grill, przyjęcie z grillem
the country – wieś, okolica wiejska, prowincja
countryside – wieś, okolica, krajobraz
favourable – korzystny, sprzyjający, łaskawy
hillside – zbocze, stok
outside - na zewnątrz, na powietrzu
sledge – sanie, sanki, zjeżdżać na sankach
snowman – bałwan śniegowy

I spent my winter vacation at my home. During holiday I read an interesting book, watched some television, played computer games, surfed the internet and listened to the music. I also managed to spend some time outside the house, at the backyard. Weather was quite favourable and the temperature was just a few degrees below zero. We had a lot of fun with snow. Together with my brother we made a beautiful snowman in the garden be [...]   więcej »

Tagi: , ,