Bądź na bieżąco - RSS

Juliusz Słowacki – Grób Agamemnona opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 6 maja 2011

Ocena społeczeństwa polskiego w „Grobie Agamemnona” Juliusza Słowackiego.

„Grób Agamemnona”, opublikowany wraz z „Lillą Wenedą” w 1840 roku, jest fragmentem pieśni VIII „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”. W utworze zauważyć można wyraźny podział. Pierwsza jego część nawiązuje bezpośrednio do pobytu poety w grobowcu i do opisu jego wrażeń wzbudzonych atmosferą tego miejsca. Refleksjami tymi poeta dzieli się z czytelnikami już na początku utworu, w czterech pierwszych wersach:

„Niech fantastycznie lutnia nastrojona
Wtóruje myśli posępnej i ciemnej,
Bom oto wstąpił w grób Agamemnona
I siedzę cichy w kopule podziemnej”

Dalej następuje opis ciemnego, chłodnego, zarośniętego pajęczynami grobu. Podmiot liryczny doznaje licznych skojarzeń z „Iliadą“ Homera i z mitologicznymi bohatera [...]   więcej »

Tagi:

Analiza wypowiedzi mówionej – praktyczna stylistyka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 25 kwietnia 2011

Wykorzystano fragment dialogu z filmu „Dom wariatów” w reżyserii Marka Koterskiego

[Matka] – Kto tam?1
[Adaś] – Swój2!
[Matka] – Czy jesteś?
[Ojciec] – Mnie nie ma.
[Matka] – Ale kto „swój”?
[Adaś] – Ja-aaa!3
[Matka] – Kto tam?
[Adaś] – No jaaa! Swój! Adaś4!
[Matka] – Ahahaha aaa – Adaś! Yh5!
[Adaś] – Dobry wieczór!6
[Matka] – To dobrze. Haha!7
[Adaś] – Dobry wieczór.
[Matka] – Tu sie pełno dziadostwa kręci!
– Świetnie, że jesteś. Haha!
[Adaś] – Dobry wie..., co ja mówie?
[Matka] – Cooo?
[Adaś] – Nic nie mówie!
[Matka] – Musze tego magika wziąć do galopu8. Żeby był Gigi9, ale poleciał... za tą...10
– Jesteś tam?
[Adaś] – Spokojnie mamo.
[Matka] – Zwykle za dnia przyjeżdżałeś.
[Adaś] – Po co mama tak zamyka?
[Matka] – Aaa tam... zamykam. Zamykam bo zamykam.
– Aha ha ha.
– Uśmiejesz sie [...]   więcej »

Tagi: ,

Andrzej Frycz Modrzewski – O poprawie Rzeczypospolitej opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 18 kwietnia 2011

Troska o losy państwa w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

„O poprawie Rzeczypospolitej” – dzieło pisane po łacinie, złożone z pięciu ksiąg:
I O obyczajach, II O prawach, III O wojnie, IV O kościele, V O szkole.

Lektura dzieła Modrzewskiego wskazuje na to, że autor poszukując najdoskonalszej formuły państwa sięgał zarówno do Biblii, jak i do starożytnych filozofów (Cycero, Platon). Poczucie sprawiedliwości uwarunkowanej odgórnymi prawami, a zarazem przekonanie o znaczeniu jednostki ludzkiej czy narodów stanowiło fundament ideologii Modrzewskiego wyrażającej się troską o obronność kraju.
W księdze pierwszej Modrzewski opisuje, gdzie można szukać rzeczy wskazujących na uczciwość, dając przykład rozprawy nad mężobójstwem w księdze drugiej. W księ [...]   więcej »

Uniwersalne problemy i rozterki młodego królewicza duńskiego Hamleta

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 8 kwietnia 2011

Szekspirowski „Hamlet” to wnikliwe studium losów jednostki, której losy zależne są od wielkiej historii, niezważającej na pojedynczych bohaterów. Hamlet jest osobowością złożoną, skomplikowaną, nie dającą się ocenić w sposób jednoznaczny. Musi pomścić śmierć swojego ojca – króla. Zabił go własny brat, Klaudiusz, który zaraz po morderstwie wstąpił na tron i poślubił wdowę po zamordowanym. Pragnąc utrzymać się przy władzy musi podstępnie zgładzić Hamleta, który domyśla się straszliwej prawdy o swoim stryju. Hamlet jest człowiekiem inteligentnym, filozofującym, ale przez to rozdartym i nie będącym w stanie podjąć konkretnej, zdecydowanej decyzji. Do działania popycha go właściwie duch ojca, bo gdyby nie on, to nie wiadomo czy królewicz [...]   więcej »

Tagi: ,

Przełom roku 1989 i Marcin Świetlicki

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 7 kwietnia 2011

Rok 1989 był, obok roku 1918, jednym z najbardziej istotnych momentów dziejowych w kształtowaniu niepodległej Polski. Ten „nowy początek”, ta rzeczywista wolność we wszystkich dziedzinach kultury, także w pewnej mierze i w literaturze, stawała się, tak długo oczekiwanym doświadczeniem jednostek. Wówczas do głosu dochodzą poeci dwudziestokilkuletni, którzy nie spoglądają na świat poprzez pryzmat uwarunkowań historycznych i politycznych. Romantyczny (i dlatego nieaktualny) paradygmat nie miał już prawa bytu.1 O ile lata 80. to okres, w którym owo zaangażowanie w problemy społeczne i wolnościowe, było nieuniknione, to po roku 1989 nastąpiło odrzucenie (w poezji) i odejście (w prozie) od tego rodzaju literatury zaangażowanej politycznie. Zaowocowało to kształtowaniem się nowej gen [...]   więcej »

Tagi: ,

Wisława Szymborska „Fotografia z 11 września” – interpretacja

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 6 kwietnia 2011

Wiersz Wisławy Szymborskiej Fotografia z 11 września jest jedną z pierwszych, literackich reakcji na wydarzenia wrześniowe 2001 roku. Poetka znana jest ze swojej „czujności” na wydarzenia naszego czasu, który nie tylko „jest polityczny”, ale też często wskutek tej polityczności zbrodniczy. W tomie Chwila oprócz omawianej Fotografii... znaleźć można również liryk Jacyś ludzie przedstawiający dramat uchodźstwa i wojny, tułaczki i bezdomności, a z wcześniejszych publikacji chociażby - Terrorysta on patrzy.

Wiersz odebrany został przez krytykę bardzo skrajnie – pojawiły się nawet głosy, że Noblistka niepotrzebnie ów wiersz popełniła. Z pewnością brak mu dynamiki i puenty, do jakiej przyzwyczaiła nas poetka, ale odrzucenie tych elementów było jednak konieczne, aby uwypuklić, [...]   więcej »

Tagi: ,

Człowiek zbuntowany i człowiek pokorny wobec Boga. Przedstaw obie postawy odwołując się do wybranych utworów literackich – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 2 kwietnia 2011

Czymże jest bunt? Niełatwym jest niestety konkretne sprecyzowanie istoty tego pojęcia. Różne są bowiem przyczyny i okoliczności, które decydują, iż ludzie decydują się go wznieść. Ważne jest jednak, iż bunt wpisany jest w naturę człowieka, który ciągle próbuje doskonalić zastaną przez siebie rzeczywistość. Podstawą buntu jest zawsze sprzeciw wobec czegoś potężnego. Jedni przeciwstawiają się władzy, inni społeczeństwu, sytuacji politycznej, złemu losowi lub Bogu, ale zawsze jest to niezgoda na jakąś część otaczającej ich rzeczywistości. Prawdziwi buntownicy to indywidualiści i naprawdę silne jednostki, bo tylko tacy ludzie są w stanie iść pod prąd i realizować swoją konieczność z uporem. W historii ludzkości swój ślad pozostawiło wie [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , , ,

Dramat poety – emigranta ukazany w wierszu Czesława Miłosza „Moja wierna mowo”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 30 marca 2011

Utwór pochodzi z emigracyjnego tomu „Miasto bez imienia”. Napisany został w formie apostrofy do wiernej mowy, która jest symbolem języka ojczystego, Polski i polskości. Zwrot „moja wierna mowo” pojawia się trzykrotnie. Podkreślone zostały w ten sposób cechy wierności, poczucie przynależności poety emigranta do ojczyzny.

Zwrotka pierwsza i ostatnia zawiera charakterystyczny motyw rytuału - stawianie przed ołtarzem miseczek z kolorami. Jest to czynność niemal magiczna, sprowadzająca mowę ojczystą do sfery sacrum. Ten rytuał poety ulega jednak, w obliczu wspomnianych strof, charakterystycznemu przetworzeniu.

W pierwszej zwrotce wyraża świadectwo miłości i wierności wobec mowy ojczystej słowami „służyłem Tobie”. W ostatniej stanowiącej deklarację służby poetyckiej, pojawia [...]   więcej »

Tagi: ,

Jan Andrzej Morsztyn biografia notatka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 28 marca 2011

Jan Andrzej Morsztyn – mistrz barokowej poezji dworskiej.

Jan Andrzej Morsztyn herbu Leliwa (1620 – 1693) studiował na jednym z uniwersytetów niderlandzkich. W roku 1645 rozpoczął służbę dyplomatyczną. W czasach panowania Michała Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego działał na korzyść Francji. Został oskarżony przed sejmem o zdradę stanu, dlatego musiał uciekać w 1863 roku do Francji, gdzie spędził resztę życia. Twórczość poetycka nie stanowiła głównego celu Morsztyna, choć to ona właśnie przyniosła mu największą sławę. Stanowiła ona raczej odskocznię od zawodu dyplomaty. Najważniejsze wiersze poety zebrane zostały w zbiorach: „Kanikuła albo Psia gwiazda” oraz „Lutnia”.

Morsztyn był typowym poetą dworskim. Jego wiersze poruszają głównie mało ambitną tematykę towarzyską i mił [...]   więcej »

Tagi: ,

Jan Kochanowski biografia krótka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 26 marca 2011
Jan Kochanowski (1530 – 1584) urodził się w Sycynie w Radomskiem, studiował w Akademii Krakowskiej, był słuchaczem uniwersytetów w Królewcu i w Padwie, skąd w 1558 roku powrócił do kraju. Został uhonorowany tytułem sekretarza królewskiego. W 1570 roku osiadł na stałe w Czarnolesie. W pięć lat później ożenił się z Dorotą Podlodowską. W 1578 lub 1579 roku przeżył śmierć młodszej córki, Urszuli, a między 1580 a 1583 starszej, Hanny.Kochanowski reprezentował typ tzw. poety uczonego. W swoich studenckich czasach zetknął się z humanistycznie ukierunkowanym studium łaciny, greki i hebrajskiego. Niepokoje wyznaniowe uczuliły pisarza na zagadnienia religijne, ale nie zmieniły go w innowiercę, co byłoby sprzeczne z postawą chrześcijańskiego humanisty. St [...]   więcej »
Tagi: ,