Bądź na bieżąco - RSS

Romantyczna polemika literacka na przykładzie „Psalmów przyszłości”.

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 3 czerwca 2012

Romantyczna polemika literacka na przykładzie „Psalmów przyszłości”. Utwór „Odpowiedzi na Psalmy przyszłości” Juliusza Słowackiego jest poetycką polemiką skierowaną do Zygmunta Krasińskiego, autora „Psalmów przyszłości”. Polemika to dyskusja, w której reprezentowane są przeciwstawne poglądy. Adwersarz to dyskutujący mający odmienne zdanie. Dyskusja między Słowackim a Krasińskim wywiązała się w 1845 roku. Obaj poeci wypowiadają się na temat przyszłości Polski oraz na temat tego, kto odegra rolę wiodącą w walce o wolność ojczyzny. Poglądy Krasińskiego: przeciwstawia się on wszelkim dążeniom rewolucyjnym, widząc w nim groźbę dla przyszłości Polski i świata. Gorąco broni Polski szlacheckiej, tradycyjnej. W szlachcie i magnaterii [...]   więcej »

Tagi: ,

Komunikacja językowa wśród innych komunikatorów

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 maja 2012

Komunikacja językowa wśród innych komunikatorów: Znakami porozumiewania się mogą być przedmioty, zachowania, zjawiska fizyczne. Pełnią one funkcję porozumiewania się, jeżeli na zasadzie reguł znanych tym, którzy się nimi posługują odsyłają do innych zjawisk i przedmiotów. Mamy znaki porozumiewawcze naturalne np. chmura i znaki umowne. Ten system znaków umownych nazywamy kodem. Język należy do systemów znaków umownych – dźwiękowych, który powstał drogą naturalnego rozwoju i służy do porozumiewania się między sobą i poznawania świata. Akt mowy (schemat komunikacji językowej – porozumiewania się): Kontekst – informacja Nadawca – komunikat, tekst – odbiorca Kod – język, kanał komunikatyw [...]   więcej »

Tagi: ,

Wypracowanie w formie listu o mieście

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 15 maja 2012

Supraśl – historia, zabytki i walory turystyczne. Drogi Pawle! Mam nadzieję, iż nie obraziłeś się na mnie, że nie odpisałem od razu na Twój lakoniczny list, ale po prostu nie miałem na to czasu i uznałem, że nie jest to pilna sprawa. Dlatego, teraz w ramach rewanżu, chcę Ci w tym, wielokrotnie dłuższym niż Twój, liście opisać miasto, które zajmuje szczególnie ciekawe miejsce na mapie moich wycieczek rowerowych po Podlasiu. Myślę, że przeczytasz ten zbiór informacji z zaciekawieniem bowiem znając Twoje zamiłowanie do podróży być może również zechcesz odwiedzić to miasto. Supraśl położony jest nad rzeką o tej samej nazwie. Wokół rosną piękne lasy Puszczy Knyszyńskiej. Jest to wymarzone miejsce do rowerowych wojaży, a wiele ścieżek i tra [...]   więcej »

Tagi: ,

Nauka o literaturze i jej podział

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 8 maja 2012

Nauka o literaturze i jej podział Naukę o literaturze dzielimy na: - teoria literatury - historia literatury - krytyka literacka Rodzaje literatury: - literatura naukowa - literatura popularno – naukowa - literatura piękna Literatura piękna może być narodowa, pisana w języku ojczystym i przedstawiająca jego problemy. Literatura ludowa przekazywana ustnie, bywa często anonimowa, jest związana z danym regionem, odwrotnie niż literatura światowa. Teoria literatury – bada konkretne utwory dla wyodrębnienia wspólnych, wiążących elementów, określa budowę utworu poszczególnego gatunku literackiego. Historia literatury – nauka o zjawiskach literackich porządkująca materiał chronologicznie. Zmierza do ustalenia praw rozwoju literatury na tle ogóln [...]   więcej »

Tagi: ,

Elementy realizmu, naturalizmu i symbolizmu w „Chłopach” Władysława Reymonta

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 kwietnia 2012

Elementy realizmu, naturalizmu i symbolizmu w „Chłopach” Władysława Reymonta „Chłopi” nawiązują do tradycyjnej, realistycznej prozy XIX wieku dając rozległy obraz życia wsi. Opisy ludzi, przyrody „nastawione są na informację” np. opis domu Boryny, opis obrządku weselnego, mają one znaczenie niemal opisu etnograficznego. Inne elementy realistyczne to: - bogactwo materiału dotyczącego myśli, zwyczaju, słownictwa i stroju, - różnorodny charakter słownictwa wsi łowickiej. Elementy naturalistyczne w „Chłopach”: - podkreślenie roli i ogromnej zależności życia ludzi na wsi, podkreśla to kompozycja powieści odpowiadająca czterem porom roku, - podkreślenie i ukazanie silnej miłości i namiętności w zestawieniu z nienawiścią, - ukazanie s [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Symbole zawarte w powieści Ludzie bezdomni i ich wymowa

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 17 marca 2012

Symbole zawarte w powieści „Ludzie bezdomni” i ich wymowa, walory artystyczne powieści jako powieści modernistycznej. Przyglądając się warstwie metaforyczno – symbolicznej omawianego utworu zauważamy, że już sam tytuł powieści można odczytywać wieloznacznie. Jest to bezdomność paryskich i warszawskich nędzarzy; bezdomność duchowa Judyma, wynikająca z moralnego nakazu niesienia pomocy innym ludziom; również emigracja jego brata Wiktora czy bezdomność Joasi z powodu śmierci rodziców i utraty rodzinnego majątku. Równie symbolicznego znaczenia nabiera tytuł ostatniego rozdziału: „Rozdarta sosna”, czyli metaforyczne ukazanie wewnętrznego rozdarcia głównego bohatera; jak również krzyk pawia, symbolizujący nadchodzącą śmierć, słyszany przez J [...]   więcej »

Tagi: ,

Problem społeczny ukazany w powieści Ludzie bezdomni

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 12 marca 2012

Problem społeczny ukazany w powieści „Ludzie bezdomni”, konflikt interesów środowisk zamożnych i ludzi biednych. Głównym zagadnieniem powieści są niewątpliwie problemy społeczne. Główny bohater styka się z różnymi społecznościami żyjącymi w bardzo różnorodnych środowiskach. Tomasz Judym w Paryżu ogląda nie tylko piękne, bogate dzielnice, ale widzi również ludzi żyjących w skrajnej nędzy, obserwuje wszechobecne poniżenie człowieka. Podobnie jest w Warszawie, gdzie ulice przypominają rynsztoki albo „kamienny wąwóz”. Te wydarzenia stanowią ważny etap duchowego rozwoju bohatera, który uświadamia sobie konieczność walki z biedą i złem. Realizacją jego założeń staje się stworzenie szpitalu w Cisach, gdzie znajdują opiekę i pomoc bied [...]   więcej »

Tagi: ,

Program działalności doktora Judyma i przeszkody, które musiał pokonać

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 9 marca 2012

Program działalności doktora Judyma i przeszkody, które musiał pokonać (problem poświęcenia osobistego życia jednostki dla sprawy ogółu). Lekarz Tomasz Judym pochodzi z biednej rodziny robotniczej, tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i własnej ciężkiej pracy udaje mu się zdobyć wykształcenie i uciec od nędzy. Jako młody, pełen ideałów lekarz próbuje on zmienić otaczającą go rzeczywistość, działając w myśl pozytywistycznego hasła pomocy najuboższym. Judym jest świadomy tego, że musi spłacić dług wobec ubogich i potrzebujących pomocy, gdyż sam zerwał z tym środowiskiem i zdobył wykształcenie dzięki pieniądzom zamożnej ciotki. Działa z powodu swojego kompleksu niższości i chce za wszelką cenę poprawić los ludzi żyjących [...]   więcej »

Tagi: ,

Charakterystyczne cechy stylu utworów literackich Młodej Polski

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 28 lutego 2012

Jakie są charakterystyczne cechy stylu utworów literackich Młodej Polski? W okresie tym rozwija się poezja, proza i dramat. 1. Poezja Dominuje symbolizm i ekspresjonizm; symbolizm zwraca się od obserwacji życia do jego interpretacji, znajduje swój wyraz w ścisłym zespoleniu życia duchowego i psychiki podmiotu lirycznego z przyrodą. Przyroda staje się wyrazicielką stanów psychicznych poety, jego przeżyć; wzrasta znaczenie metafory jako środka ekspresji. Ekspresjonizm wyraża się wyolbrzymionym przedstawieniem rzeczywistości. Podkreśleniu wrażenia uczucia służą nagromadzenia czasowników, bądź przymiotników. Dla wyrażenia stanów emocjonalnych wprowadza się często zdania pytajne i wykrzyknikowe. 2. Proza W zakresie prozy jedną z nowych form było rozs [...]   więcej »

Tagi: , ,

Obrazy ludzi zlagrowanych – literatura obozowa – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 11 stycznia 2012

W celu uniknięcia niedomówień i pozbawienia niniejszego szkicu błędów czysto merytorycznych dokonam rozdzielenia literatury (nazwijmy ją ogólnie) obozowej, na dwie części: literaturę lagrową oraz łagrową. Podkreślić należy, iż owe słowa, notabene podobne w warstwie leksykalnej, tworzą semantycznie zupełnie odmienne pojęcia, których mylić nie można, a tym bardziej sprowadzać do wspólnego mianownika. Różnica ta polega nie tylko na odmiennym usytuowaniu geograficznym tychże obozów, ale przede wszystkim na rodzaju oprawcy. W lagrach są nim hitlerowskie Niemcy, w łagrach zaś stalinowska Rosja. W niniejszej prezentacji zajmę się jedynie obozami hitlerowskimi – lagrami, czyli „kamiennym światem” pieców i krematoriów. Literatura polska w latach 1 [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,