Bądź na bieżąco - RSS

Architektura baroku w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 13 czerwca 2013

Architektura baroku w Polsce Polski barok dzielimy na trzy podstawowe okresy: pierwszy (przełom XVI i XVII wieku, czyli panowanie Wazów), drugi (od wojen szwedzkich do panowania Augusta II Sasa), trzeci (rządy Sasów). W całej Polsce w ówczesnym czasie powstają liczne dworki szlacheckie i kościoły, które są prowincjonalną wersją baroku. Po wojnach szwedzkich w Warszawie mamy do czynienia ze świadomymi założeniami urbanistycznymi. Kierunek rozwoju miasta został wytyczony na południe przez Krakowskie Przedmieście i Aleje Ujazdowskie prowadzące poza Warszawę do Natolina i Mokotowa. Na wyglądzie ówczesnych miast przede wszystkim Warszawy zaważyła w dużej części sieć ogrodów i parków. I tak w Polsce spotykamy dwa typy architektury ogrodowej. Pierwszy to park fra [...]   więcej »

Tagi: ,

Barokowa rzeźba polska

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 6 lipca 2012

Barokowa rzeźba polska W pierwszej połowie XVII wieku w barokowej rzeźbie polskiej dominuje rzeźba kamienna, w drugiej połowie XVII w. – rzeźby stiukowe (np. dekoracje gipsowe), w wieku XVIII dominują rzeźby drewniane. W pierwszej połowie XVIII w. Najpopularniejszy był, obok tradycyjnych nagrobków z leżącą postacią zmarłego, nowy typ nagrobka, bardziej architektoniczny, z umieszczanym w owalnej wnęce portretowym popiersiem zmarłego np. nagrobki biskupów na Wawelu. Obok środowiska rzeźbiarzy krakowskich, wykształciło się o wiele prężniej działające środowisko warszawskie. Za ich sprawą powstaje wolnostojąca kolumna Zygmunta III, zaprojektowana przez włoskiego architekta Konstantego Centallę, postać króla modelował także Włoch Clemente Molli, a odla [...]   więcej »

Tagi:

Styl barokowy w sztuce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 8 lutego 2012

Czym charakteryzował się styl barokowy w sztuce? Architektura barokowa: - przepych, złocenia, bogactwo ozdób - budowle niskie, rozbudowane - wieże niewysokie, zakończone potężnymi kopułami - linie kapryśne, skośne, spiralne - kolumny proste lub skręcone jak spirala - wnętrza bogato malowano, optycznie powiększając wysokość - duża ilość luster, lśniące posadzki, złociste ozdoby - materiał budowlany: cegła tynkowana, malowane drewno, prawdziwe marmury, gipsowe ozdoby - wielką rolę dekoracyjną odgrywa światło załamujące się i rozpraszające na liniach falistych - budowle to najczęściej pałace i kościoły o sklepieniach elipsoidalnych Zabytki baroku w Polsce: - pałac w Wilanowie - pałac w Nieborowie - pałac Branickich w Białymstoku - [...]   więcej »

Tagi:

Protoekspresjonizm Edwarda Munch’a

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 28 października 2011

Edvard Munch (1863 – 1944), Norweg z pochodzenia. Najwybitniejszy malarz i grafik skandynawski okresu modernizmu, jednocześnie obok Van Gocha najwybitniejszy wielki nowator, który pokazał sztuce nowe drogi rozwoju. Związany przez pewien czas z impresjonizmem, odszedł od niego i ostatecznie doszedł do ekspresjonizmu. Na malarstwo Muncha miały wpływ:
- impresjonizm,
- neoimpresjonizm,
- symbolizm Gauguina,
- sugestywność Van Gocha,
- ostrość spojrzenia Toulouse – Lautrec’a,
- zdobycze ówczesnej literatury skandynawskiej.
W efekcie powstał charakterystyczny dla Munch’a irracjonalny, niepowtarzalny świat plastyczny, podbudowany psychologicznie i dążący do przedstawiania uczuć.

- 1881 r. – 1884 r. – studiuje w ASP w Oslo, tutaj zapoznaje się z problematyką impresjonistyczną,
- 1885 r. – przyb [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Artur Grottger krótka biografia

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 23 maja 2011

Artur Grottger urodził się 11 listopada 1837 roku w Otyniowicach na Podolu. Pochodził z rodziny szlacheckiej, miał siostrę i dwóch braci. Jego ojciec był malarzem. Rodzice zauważywszy u syna talent kształcili go w kierunku malarstwa. Artur uczył się u Juliusza Kossaka i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych.

Grottger był jednym z najwybitniejszych artystów malarstwa historycznego. Malował głównie wypadki poprzedzające Powstanie Styczniowe oraz walki i zdarzenia z powstania. Tworzył też sceny batalistyczne i rodzajowe oraz kompozycje historyczne np.: „Ucieczka walecznego”, „Pojednanie”, „Pożegnanie”, „Powitanie”. Starał się godzić idealizm z realizmem. Jest też autorem wielu portretów.Szeroką popularność zyskał sobie w kraju przejmującymi cyklami rysunkow [...]   więcej »

Tagi: , ,

Architektura romańska we Włoszech

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 11 maja 2011

Wczesnochrześcijańska bazylika kolumnowa, bez transeptu i masywu zachodniego jest wzorem dla wczesnoromańskich kościołów Italii. Cechy:
- jedna lub trzy absydy od wschodu,
- prosta ściana zachodnia; cegła lub kamień łamany,
- dzwonnica wolno stojąca; cienkie mury,
- rząd arkadek pod gzymsem.

W okresie rozwiniętego romanizmu pojawiają się formy zróżnicowane:
- drewniane stropy, dwukondygnacyjny podział wnętrza nawy głównej,
- podział na przęsła, przemienność podpór; kościoły sklepione żebrowo z emporami, ale często bez okien w nawie głównej (Mediolan, S. Ambrogio),
- fasady płaskie z portalami baldachimowymi, oknami, fryzami rzeźbiarskimi, galeryjkami arkadowymi (kościół S.Michelle, Pawia),
- obszerne krypty, wieża na skrzyżowaniu naw.

Budowle centralne jako kościoły lub baptysteria nale [...]   więcej »

Tagi:

Pop-art i jego przedstawiciele

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 10 maja 2011

Pop-art - jest to ruch artystyczny narodzony w Anglii i Stanach Zjednoczonych na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Około 1965 roku osiągnął szczyt rozwoju i popularności. Nazwa ruchu wywodzi się od terminu „popular art.”, co ma oznaczać sztukę popularną, sztukę mieszkańców miast. Pop-art nie ma jednolitych cech kierunku plastycznego. Jedynym elementem wspólnym jest obecność w nich lub przypomnienie przedmiotów codziennego użytku. Pop-artyści używają tych przedmiotów jako wzorców estetycznych, elementów kompozycji lub odtwarzają je w sposób naturalistyczny malarsko, bądź tworzą ich atrapy. Są to rzeczy najczęściej pozostające w bezpośrednim związku z codziennym życiem (butelki po Coca-Coli, puszki, produkty sprzedawane w popularnych domach to [...]   więcej »

Tagi: , , , , ,

Twórczość Tycjana

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 5 maja 2011

Tycjan (Tiziano Vecellio, ok. 1488 – 1567), następca Giorgiona, przeżył jeden z najdłuższych żywotów w artystycznej historii, zmieniając się i rozwijając w każdej fazie twórczej osiągnął szczyt talentu w późnym wieku. Zanim rozpoczął współpracę z Giorgionem, spędził pewien czas w pracowni Giovanniego Belliniego. Jego mistrzostwo w posługiwaniu się techniką olejną, tak istotne dla transformacji malarstwa weneckiego, odcisnęło swoje piętno na sztuce Tycjana, a tym samym odegrało rolę w rozwoju malarstwa zachodnioeuropejskiego. W dziele Tycjana odnajdujemy swobodę zapowiadającą już sztukę dnia dzisiejszego. To on odkrył ekspresję samej farby, jako wartości pozostającej w harmonii z narracją obrazową, lecz niezależnie od niej.

Rozpiętość tematyki i problematyki, różnorodność rozwiązań [...]   więcej »

Tagi:

Architektura romańska w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 19 kwietnia 2011

Styl romański w Polsce przypada na okres od X do XIII wieku. W zasięgu geograficznym stylu romańskiego Polska była krajem peryferyjnym - leżała na granicy terytoriów kościoła wschodniego i kościoła zachodniego, a chrystianizacja dotarła na nasze ziemie, gdy kraje Zachodu kończyły już pierwsze tysiąclecie chrześcijańskiej kultury łacińskiej, tak więc z konieczności rozwój artystyczny (związany wówczas głównie ze sztuką sakralną) był u nas procesem importu. Najwyraźniej zaznacza się piętno sztuki romańskiej niemieckiej i włoskiej (wpływy pośrednie od Niemiec). Do czasów dzisiejszych zachowały się nieliczne dzieła tego okresu.

Dzieje sztuki romańskiej polskiej dzielimy na dwa okresy:

Okres pierwszy: od 963 roku (początki państwa polskiego) do roku 1138 (podział Polski na dzielnice przez B [...]   więcej »

Tagi:

Malarstwo realistyczne XIX wieku

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 17 kwietnia 2011

Francja:

Mianem realizmu określa się prąd w sztukach plastycznych i literaturze, którego rozwój datuje się od połowy XIX wieku, a do stworzenia tego terminu w szczególny sposób przyczynił się Francuz - Gustave Courbet organizując w 1855 roku „realistyczną” ekspozycję swych płócien. Przedstawił tam między innymi: „Pogrzeb w Ornams” i „Pracownia malarza”. Courbet twierdził, iż obraz powinien przedstawiać jedynie to, co dostępne jest na wyciągnięcie ręki, rezygnując z elementów symbolicznych i metafizycznych. Z pośród dzieł Courbeta poświęconych problemom życia codziennego, największy rozgłos zdobyły, obok wcześniej wspomnianych, „Kamieniarze” i „Młoda kobieta z wioski”. Celem tych prac pokazujących nędzę, ubóstwo, prostotę i zwykłą rzecz [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , ,