Bądź na bieżąco - RSS

Zofia Nałkowska – Granica opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 stycznia 2011   |   Liczba słów: 190

Kto w powieści Zofii Nałkowskiej przekracza „granice”, jakie i dlaczego?

Zofia Nałkowska porusza w „Granicy” szereg ważnych problemów natury filozoficznej, pyta o granice ludzkiego postępowania i wolności w podejmowaniu decyzji. Jako pierwszą trzeba wymienić granicę społeczną, którą przekracza Zenon i Justyna. Jest to podział społeczeństwa na klasy, na warstwy społeczne. Granice między poszczególnymi osobami są bardzo wyraźne, są niemożliwe do przekroczenia, czego przykładem może być próba awansu Justyny przez romans z Zenonem.

Ważna jest też granica moralna, po przekroczeniu której doprowadza się drugiego człowieka do nieszczęścia. Zenon przez swoje zachowanie unieszczęśliwił dwie kobiety, postępował niezgodnie z zasadami moralnymi. Autorka porusza też problem granicy psychologicznej. Stawia tu pytanie o możliwość poznania siebie przez każdego z nas. Ludzie myśląc o sobie nie zawsze są obiektywni. W pewnym momencie Zenon dochodzi do wniosku: „Jest się nie takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim jak miejsce, w którym się jest”. Istotna jest również granica odporności psychicznej człowieka, po przekroczeniu której przestaje on być sobą. Granicę tę przekracza Zenon pozwalając na ingerencję w swoje artykuły, rezygnując ze swoich ideałów. Przekracza ją również Justyna, która usuwa ciążę, a następnie popada w obłęd.

Podobne wypracowania: