Bądź na bieżąco - RSS

Tło historyczne „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 lutego 2011   |   Liczba słów: 178

Tło historyczne i wymowa polityczna „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Geneza utworu.

Pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” opublikowano w 1834 roku w Paryżu. Przyczyny powstania dzieła:
- rozczarowanie poety do emigracji, w której pokładał on wielkie nadzieje uzyskania pomocy w odzyskaniu niepodległości przez Polskę,
- wielka tęsknota za ojczyzną i pobyt Mickiewicza przez 10 miesięcy 1831 roku w Poznańskiem, gdzie poeta na nowo zetknął się z obyczajami polskimi.
Początkowo Mickiewicz chciał stworzyć niewielki utwór sielankowy, lecz w czasie pracy rozrósł się on do wielkości epopei.
Akcja rozgrywa się na Litwie, w Soplicowie, w czasie przemarszu wojsk napoleońskich na Moskwę i trwa przez pięć sierpniowych dni 1811 roku, a od księgi X do XII półtora dnia na wiosnę 1812 roku.

Wątki tematyczne występujące w „Panu Tadeuszu”:
- dzieje Jacka Soplicy,
- miłość Zosi i Tadeusza, zakończona zaręczynami,
- spór o zamek między Soplicami a Horeszkami,
- spór Asesora z Rejentem.

Motywy historyczno – polityczne:
- przemarsz wojsk napoleońskich,
- przypomnienie ważnych wydarzeń w koncercie Jankiela: powstanie kościuszkowskie, Konstytucja 3 Maja, Targowica,
- działalność emisariuszy (łączność między emigracją a narodem polskim).

Wymowa polityczna utworu:
- potrzeba zorganizowanej walki o wolność narodu,
- ukazanie zanikających obyczajów polskich,
- niesienie otuchy narodowej.

Podobne wypracowania: