Bądź na bieżąco - RSS

Pochodzenie języka polskiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 27 maja 2011   |   Liczba słów: 239

Podobieństwa w słownictwie i językach europejskich i części Azji, świadczą, iż języki te wywodzą się z jednego źródła – prajęzyka. Był nim język praindoeuropejski, którym posługiwano się 3000 lat p.n.e. na obszarach wokół dolnej Wołgi. Stopniowo w miarę przemieszczania się grup wspólnoty praindoeuropejskich, wytworzyło się kilkanaście grup etnicznych różniących się coraz bardziej języków. Jedną z grup stworzyli Prasłowianie, zamieszkujący pierwotnie tereny między Odrą a Dnieprem. Później, po dalszych wędrówkach, po rzekę Łabę i część półwyspu bałkańskiego. Na wschodzie po Wołgę i Dźwinę.

Od III wieku p.n.e. do II wieku n.e. Prasłowianie mówili jednym językiem prasłowiańskim. Między III a VII wiekiem n.e. nastąpił rozpad wspólnoty prasłowiańskiej na trzy grupy językowe: południową, wschodnią i zachodnią.

Grupy językowe:

1. Zachodnio-słowiańska:
- język polski
- język czeski
- język słowacki
- język górnołużycki
- język dolnołużycki
- język pomorski
- język kaszubski

2. Południowo-słowiańska:
- język bułgarski
- język słoweński
- język macedoński
- język serbski
- język chorwacki
- język bośniacki
- język czarnogórski

3. Wschodnio-słowiańska:
- język rosyjski
- język białoruski
- język ukraiński

Najstarsze teksty w języku słowiańskim powstały w drugiej połowie IX wieku. Były to tłumaczenia ewangelii z języka greckiego na język staro-bułgarski zwany obecnie językiem staro-cerkiewno-słowiańskim (ScS).

Język polski różni się od innych języków słowiańskich kilkoma cechami:
- obecność samogłosek nosowych „ą” i „ę”,
- akcent na przedostatniej sylabie (paraksyfoniczny),
- zamiana „e” w „o”,
- odmiana w liczbie mnogiej – rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy.

W Europie istnieją obecnie trzy wielkie rodziny językowe: romańska (włoski, hiszpański, francuski, portugalski, rumuński); germańska (niemiecki, duński, holenderski, norweski, szwedzki, angielski); słowiańska (polski, czeski, słowacki, rosyjski, białoruski, ukraiński, bułgarski, słoweński, macedoński itd.)

Podobne wypracowania: