Bądź na bieżąco - RSS

Komunikacja językowa wśród innych komunikatorów

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 maja 2012   |   Liczba słów: 258
Komunikacja językowa wśród innych komunikatorów:

Znakami porozumiewania się mogą być przedmioty, zachowania, zjawiska fizyczne. Pełnią one funkcję porozumiewania się, jeżeli na zasadzie reguł znanych tym, którzy się nimi posługują odsyłają do innych zjawisk i przedmiotów. Mamy znaki porozumiewawcze naturalne np. chmura i znaki umowne. Ten system znaków umownych nazywamy kodem. Język należy do systemów znaków umownych – dźwiękowych, który powstał drogą naturalnego rozwoju i służy do porozumiewania się między sobą i poznawania świata. Akt mowy (schemat komunikacji językowej – porozumiewania się):
Kontekst – informacja
Nadawca – komunikat, tekst – odbiorca
Kod – język, kanał komunikatywny

Cechy niezbędne w dobrej komunikacji językowej:
- równość intelektualna
- zrozumiały kod
- wyraźna artykulacja
- mówienie logiczne
- używanie znanego słownictwa

Najważniejsze wydawnictwa z zakresu kultury języka i historii literatury:
A.S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina: „Język i my” – podręcznik do języka polskiego dla klas I szkół średnich
S. Jodłowski, W. Taszycki: „Zasady pisowni polskiej interpunkcji ze słownikiem”
E. i F. Przyłupscy: „Gdzie postawić przecinek?”; „Język polski na co dzień”
J. Malczewski: „Szkolny słownik terminów nauki o języku”
Encyklopedia wiedzy o języku polskim pod redakcją S. Urbańczyka
Słownik języka polskiego – 10 tomowy pod red. W. Doroszewskiego
Mały słownik języka polskiego pod red. S. Skorupki, H. Anderskiej, Z. Łempickiej
Słownik poprawnej polszczyzny pod red. S. Szobera
Słownik poprawnej polszczyzny pod red. W. Doroszewskiego
J. Miodek: „Rzecz o języku”, szkice o współczesnej polszczyźnie.

Podobne wypracowania: