Bądź na bieżąco - RSS

Kazania świętokrzyskie opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 22 stycznia 2011   |   Liczba słów: 149

Kazania świętokrzyskie” to najdawniejszy rękopiśmienny zabytek artystyczny prozy polskiej, pochodzący z połowy XIV w. Zawiera urywki pięciu kazań i kazanie szóste w całości. Archaiczność języka świadczy, iż „Kazania świętokrzyskie” są odpisem starszego tekstu z końca XIII w. lub początku XIV w.

„Kazania świętokrzyskie” odnalezione zostały przypadkowo w 1890 r. przez Aleksandra Bruchenera w bibliotece w Petersburgu. Średniowieczny, anonimowy kaznodzieja opatrzył kazania komentarzem alegorycznym. Prozę zrytmizował, ozdobił rymami. Ta kunsztowna konstrukcja jest szczególnie widoczna w „Kazaniu o św. Katarzynie”.

Inne ważne zabytki literatury średniowiecznej:

W języku polskim spisywano najpierw utwory o tematyce religijnej, nieco później pojawiły się utwory o tematyce świeckiej.

„Psałterz floriański” XV w.

„Biblia królowej Zofii” XV w.

„Kazania gnieźnieńskie” XV w.

„Psałterz puławski” XV w.

„Bogurodzica” XIII w.

„Posłuchajcie bracia miła” druga połowa XV w.

„Legenda o św. Aleksym” XV w.

Teksty modlitw: „Ojcze nasz”, „Wierzę”, „Dekalog”, „Zdrowaś Mario” XV w.

„Satyra na leniwych chłopów” XV w.

„O zachowaniu się przy stole” XV w.

„Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” XV w.

Tagi:

Podobne wypracowania: