Bądź na bieżąco - RSS

Jan Kochanowski Treny – opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 4 stycznia 2011   |   Liczba słów: 163
Krótkie omówienie trenu VII i VIII.

Jakie uczucia wyraża „Tren VII”?

Treny są pamiętnikiem cierpienia i zrodzonych przez to cierpienie przemyśleń i przewartościowań. Są poematem ojcowskiej miłości i ojcowskiego bólu po stracie ukochanej córeczki. Widok pozostałych po zmarłej córce ubrań jest przyczyną ojcowskiej rozpaczy. Utwór zbudowany jest na zasadzie kontrastu między przeszłością a teraźniejszością. Dziecięce ubiory przywodzą na myśl poecie ich właściwe przeznaczenie z ich obecną bezużytecznością. Szczególnie mocno uwydatnia się rozbieżność między żywionymi przez rodziców nadziejami co do przyszłości córki a rzeczywistością.

„Tren VIII” wyrazem bólu ojca po stracie dziecka.

Tren VIII rozpoczyna apostrofa do zmarłej córki wyrażająca uczucie rozpaczy i osamotnienia po jej śmierci. Jest to wzruszający monolog liryczny skierowany do zmarłego dziecka. Poeta kreśli portret małej Urszulki, przypomina jej gesty, zachowania, wychwala liczne zalety. Podmiot liryczny wraca wspomnieniami do szczęśliwej przeszłości, której córka była centralną postacią domu rodzinnego. Treny stanowią żywy pamiętnik doznań ludzkich towarzyszących stracie ukochanych osób.

Podobne wypracowania: