Bądź na bieżąco - RSS

Jan Kochanowski biografia krótka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 26 marca 2011   |   Liczba słów: 179
Jan Kochanowski (1530 – 1584) urodził się w Sycynie w Radomskiem, studiował w Akademii Krakowskiej, był słuchaczem uniwersytetów w Królewcu i w Padwie, skąd w 1558 roku powrócił do kraju. Został uhonorowany tytułem sekretarza królewskiego. W 1570 roku osiadł na stałe w Czarnolesie. W pięć lat później ożenił się z Dorotą Podlodowską. W 1578 lub 1579 roku przeżył śmierć młodszej córki, Urszuli, a między 1580 a 1583 starszej, Hanny. Kochanowski reprezentował typ tzw. poety uczonego. W swoich studenckich czasach zetknął się z humanistycznie ukierunkowanym studium łaciny, greki i hebrajskiego. Niepokoje wyznaniowe uczuliły pisarza na zagadnienia religijne, ale nie zmieniły go w innowiercę, co byłoby sprzeczne z postawą chrześcijańskiego humanisty. Studia w Padwie umożliwiły mu zdobycie dużej erudycji i wiedzy z zakresu literatury antycznej, zwłaszcza greckiej. Będąc na dworze królewskim uzyskał doskonałą znajomość rozmaitych realiów państwowych i idei polityczno-prawnych.

Jan Kochanowski stał się prawdziwym twórcą narodowej poezji polskiej, a zarazem twórcą nowożytnej wersyfikacji i nowożytnego języka poetyckiego. Jako autor „Odprawy posłów greckich”, „Fraszek”, „Pieśni” i „Trenów” zdobył uznanie zarówno współczesnych, jak i potomnych. Dziś jest uznawany za najwybitniejszego poetę przed Adamem Mickiewiczem.

Podobne wypracowania: