Bądź na bieżąco - RSS

Cyprian Kamil Norwid – sylwetka artysty

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 11 marca 2011   |   Liczba słów: 273
Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 listopada 1821 roku we wsi Laskowo – Głuchy niedaleko Warszawy. Należy do drugiego pokolenia romantyków, debiutującego około 1840 roku. Kształcił się w warszawskim gimnazjum, potem w szkole malarskiej pod kierunkiem J. K. Minasowicza. W 1842 roku Norwid wyjechał za granicę. Przebywał w Niemczech, we Włoszech, gdzie spotkał innych wybitnych polskich romantyków: Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Bohdana Zaleskiego. W roku 1849 artysta osiadł na stałe w Paryżu, gdzie poznał Juliusza Słowackiego, Aleksandra Hercena, Iwana Turgieniewa i Fryderyka Chopina. Opuścił Paryż na krótko i podjął pracę w Nowym Jorku przy organizacji wystawy światowej. W 1854 roku powrócił do Europy. Krótko przebywał w Berlinie, a następnie powrócił do Paryża. W tym okresie Norwid zajmował się przede wszystkim twórczością malarską i graficzną. Bieda i postępująca utrata słuchu zmusiły artystę do zamieszkania w roku 1977 w Domu Św. Kazimierza w Jury na przedmieściach Paryża, gdzie zmarł 23 maja 1883 roku.
Norwid przez większość życia borykał się z problemami finansowymi. Jego oryginalna twórczość, wybiegająca tematyką i formą artystyczną daleko poza współczesną mu epokę, nie przyniosła mu za życia uznania ani sławy. W pełni geniusz artysty docenili dopiero twórcy okresu Młodej Polski, uznając go za swojego prekursora.
Cyprian Kamil Norwid był poetą, prozaikiem, rysownikiem, grafikiem i malarzem. Spośród dzieł jego autorstwa na szczególną uwagę zasługują: poematy „Quidam” (1855-57 r.), „Rzecz o wolności słowa” (1869 r.); utwory dramatyczne „Aktor” (1861 r.), „Za kulisami” (1869 r.), „Pierścień wielkiej damy” (1872 r.); eseje „Czarne kwiaty” (1856 r.), „Białe kwiaty” (1856 r.); nowele i opowiadania „Bransoletka” (1858 r.), „Cywilizacja” (1861 r.), „Ad Leones” (1883 r.); rozprawy krytyczne i filozoficzne „O sztuce dla Polaków” (1860 r.), „O Juliuszu Słowackim” (1860 r.)

Podobne wypracowania: