Bądź na bieżąco - RSS

Biblia opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 24 marca 2011   |   Liczba słów: 256
„Biblia” czyli księga nad księgami.

Biblia to najbardziej znany tekst na świecie. „Biblia” w języku greckim znaczy tyle co księga. Określana jest jako pismo święte – księga religijna ucząca podstaw wiary chrześcijańskiej, księga natchniona napisana pod wpływem ducha świętego.
Inne księgi święte: „Koran” – islamska, „Talmud” – żydowska, „Święta Księga Wedy” – indyjska, „Księga Ramajana” – buddyjska, „Kojiki” – japońska.
Biblia składa się z dwóch części: ze Starego i Nowego Testamentu (Stare i Nowe Przymierze). Na treść Starego Testamentu składają się opisy z początków życia na ziemi, przed narodzeniem Chrystusa. Stary Testament obejmuje 46 ksiąg, w formie ustnej powstał w XVIII wieku p.n.e., teksty pisane pochodzą z XIII wieku p.n.e.
Najbardziej znane księgi ze Starego Testamentu: Księga Rodzaju – o stworzeniu świata, Księga Psalmów (jest ich 150), Pieśń nad Pieśniami, Księga Mądrości, Księga Hioba. W skład 46 ksiąg wchodzą 22 księgi historyczne, 15 ksiąg proroczych, 9 ksiąg dydaktycznych. Stary Testament nie posiadał jednego autora. Niektórzy przypisują autorstwo części psalmów królowi Dawidowi. Stary Testament był pisany w trzech językach: hebrajskim, greckim i aramejskim.
Nowy Testament powstał w I wieku n.e. W skład Nowego Testamentu wchodzi 27 ksiąg historycznych i 4 ewangelie wg Świętego Mateusza, Marka, Łukasza, Jana oraz Apokalipsa wg Świętego Jana (proroctwo o końcu świata); (Ewangelia – dobra nowina).
Treść nowego Testamentu obejmuje opis życia Chrystusa i opis świata w I wieku n.e.

Przykłady przekładu Pisma Świętego na język polski:
Biblia Królowej Zofii – XV w., czyli biblia szaroszpartacka
Biblia Brzeska – XV w.
Biblia Kalwińska
Biblia w przekładzie Jakuba Wujka – XVI w.
Biblia Benedyktyńska – XVI w.
Biblia Luterańska – XVIII w.
Biblia Tysiąclecia – XX w.

Podobne wypracowania: