Bądź na bieżąco - RSS

Andrzej Frycz Modrzewski – O poprawie Rzeczypospolitej opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 18 kwietnia 2011   |   Liczba słów: 148

Troska o losy państwa w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

„O poprawie Rzeczypospolitej” – dzieło pisane po łacinie, złożone z pięciu ksiąg:
I O obyczajach, II O prawach, III O wojnie, IV O kościele, V O szkole.

Lektura dzieła Modrzewskiego wskazuje na to, że autor poszukując najdoskonalszej formuły państwa sięgał zarówno do Biblii, jak i do starożytnych filozofów (Cycero, Platon). Poczucie sprawiedliwości uwarunkowanej odgórnymi prawami, a zarazem przekonanie o znaczeniu jednostki ludzkiej czy narodów stanowiło fundament ideologii Modrzewskiego wyrażającej się troską o obronność kraju.
W księdze pierwszej Modrzewski opisuje, gdzie można szukać rzeczy wskazujących na uczciwość, dając przykład rozprawy nad mężobójstwem w księdze drugiej. W księdze trzeciej Frycz-Modrzewski pisze o zbrodniach i nieszczęściach jakie niesie ze sobą wojna. Mówi, iż żadne korzyści z wojny nie dorównują szkodom. W księdze czwartej pisze iż, kościół powinien być oddzielony od polityki. W piątej księdze nawołuje do mądrego wydawania pieniędzy np. na utrzymanie szkół.

Podobne wypracowania: