Bądź na bieżąco - RSS

Egoizm – wypracowanie po angielsku

Kategoria: Język angielski   |   Dodano: 14 lipca 2012   |   Liczba słów: 306
Egoizm – wypracowanie po angielsku

Am I an egoist or altruist, or who else am I? Under your own experience.

Czy jestem altruistą czy egoistą czy może kimś zupełnie innym? Na podstawie własnego doświadczenia.

Myślę, że jestem typem mieszanym między altruistą a egoistą, bo nie wiem co zrobię w niektórych sytuacjach. Może pomogę osobie, która tego potrzebuje, ale zrobię to tylko bez zastanowienia. Czasami jestem ślepy na kłopoty pozostałych. I koncentruję się wyłącznie na mojej pracy i moich potrzebach. Ale zawsze staram się pomóc rodzicom lub moim przyjaciołom, gdy mnie o to proszą. Mimo to nie podobają mi się egoiści, ponieważ są samolubni. Myślę, że nikt ich nie lubi z tego konkretnego powodu i nie chciałbym być nigdy uważany za egoistę. Ja i być może wiele innych osób bardziej ceni ludzi, którzy są altruistami. To dlatego, że chętnie pomagają innym ludziom, nawet gdy nikt nie prosi ich o pomoc. Z tego powodu więc myślę, że jestem typem mieszanym, bo zdarza mi się czasem pomagać ludziom.

I think I am a mixed type between altruist and egoist because I don’t know what will I do in some situations. Maybe I’ll help a person who needs it but I do it only without thinking. Sometimes I’m blind for troubles of the other ones. And I concentrate only on my work and my needs. But I always try to help my parents or my friends whenever they ask me to. After all I don’t like egoists because they are selfish. I think nobody likes them for this particular reason and I wouldn’t like to be ever considered selfish. I and perhaps many other people cherish people who are altruists more. It’s because they willingly help another people even when no one asks them for help. So for that reason I think I am a mixed type, because I happen to help people sometimes.

Podobne wypracowania: