Bądź na bieżąco - RSS

Na stronie wypracowanie.net znajdziesz prace pisemne z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i uczelni wyższej. Niektóre z zamieszczonych tu wypracowań jest dostępnych w całości za darmo. Baza tekstów jest na razie niewielka, ale będzie powoli rozbudowywana.

Poprawność merytoryczna prac konsultowana jest z absolwentem Filologii polskiej. Niemniej jednak proponuję uważne przestudiowanie tekstu będącego obiektem zainteresowania, gdyż zawsze mogą wkraść się jakieś błędy redakcyjne. Zalecam kierowanie się rozumem, a nie bezmyślne kopiowanie.

Wypracowania te nie były wcześniej publikowane, ani dostępne w internecie. Zezwalam na ich wykorzystanie tylko na użytek prywatny. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie bez mojej zgody jest niezgodne z prawem i podlega sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami). W szczególności zabrania się kopiowania, przerabiania całości czy fragmentów w celu publikacji (zastosowania komercyjnego oraz niekomercyjnego) na innych stronach internetowych.

Użytek prywatny (osobisty) oznacza, że możesz mniej lub bardziej twórczo wykorzystać dane wypracowanie przygotowując np. pracę domową. Jeśli szukasz inspiracji lub chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo napisać analizę dzieła literackiego lub plastycznego trafiłeś w odpowiednie miejsce.

Właściciel strony wypracowanie.net jest posiadaczem praw autorskich do wszystkich zamieszczonych tu prac. Pytania lub uwagi możesz kierować tu: admin@wypracowanie.net