Bądź na bieżąco - RSS

Kongres wersalski postanowienia

Kategoria: Historia   |   Dodano: 8 lutego 2011   |   Liczba słów: 367

Konferencja paryska:
18 stycznia 1919 roku zebrali się przywódcy państw Ententy i pozostałych zwycięskich państw w celu uzgodnienia warunków pokoju z pokonanymi i ustanowienia nowego ładu po wojnie. Na konferencji nie miała swoich przedstawicieli Rosja Radziecka. Pracami konferencji kierowała Rada Najwyższa, złożona z przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch.
Podpisany 28 czerwca 1919 roku Traktat wersalski zakładał w sprawie Niemiec:
- oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii, Belgii okręgi Eupen i Malmedy, Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie;
- Gdańsk został przekształcony w wolne miasto, Kłajpedę i przemysłowy okręg Saary poddano administracji międzynarodowej. Kopalnie Saary na piętnaście lat przekazano Francji;
- na terenach wielonarodowościowych, jak Górny Śląsk, Warmia, Mazury i Szlezwik, o przynależności stanowej miały zadecydować plebiscyty;
- Niemcy traciły 14% terytorium oraz 10% ludności;
- musiały zrzec się swoich posiadłości kolonialnych, które zostały podzielone jako mandaty Ligi Narodów;
- jak również zapłacić ogromne odszkodowanie, tzw. reparacje - 6,5 mld funtów szterlingów;
- Niemcy musiały też zgodzić się na ograniczenie suwerenności oraz na zmniejszenie sił zbrojnych, zakazano im utrzymywania lotnictwa i floty podwodnej.

Europa Środkowa:

Traktat w Saint-Germain 10 września 1919 roku:
- utrata przez Austrię Czech, Moraw i Śląska Opawskiego, które weszły w skład Czechosłowacji;
- Wschodnią Krainę, Południową Styrię i Dalmację oraz Bośnię i Hercegowinę Austria utraciła na rzecz SHS;
- Bukowinę przejęła Rumunia;
- Włochy otrzymały południowy Tyrol, zachodnią Krainę i pobrzeże Adriatyku;
- Polska otrzymała całą Galicję;
- Republika austriacka musiała wypłacać odszkodowania i ograniczyć armię do trzydziestu tysięcy żołnierzy.

Traktat w Neuilly 27 listopada 1919 roku:
- Bułgaria traciła Trację Zachodnią na rzecz Grecji i zgadzała się na ograniczenie sił zbrojnych do dwudziestu tysięcy żołnierzy.

Traktat w Trianon 4 czerwca 1920 roku:
- Węgry musiały przekazać Rumunii Siedmiogród i część Banatu;
- Chorwację dostało Królestwo SHS (Serbów, Chorwatów i Słoweńców);
- Słowację i Ruś Zakarpacką dostała Czechosłowacja.

Traktat w Sevres 10 sierpnia 1920 roku:
- likwidował Imperium Osmańskie, a Grecja przejęła Adrianopol i pozostał posiadłości tureckie w Europie.
Na gruzach trzech imperiów: Austro-Węgier, Rosji i Niemiec powstało dziewięć nowych państw: Czechosłowacja, Austria, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (przemianowane w 1929 roku na Jugosławię), Węgry, Polska, Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa.

Postanowienia w sprawie Polski:
- Warmia i Mazury pozostały niemieckie;
- Gdańsk otrzymał status Wolnego Miasta;
- Polska otrzymała Pomorze Gdańskie;
- na granicy południowej podzielono w 1920 roku Śląsk Cieszyński między Polskę i Czechosłowację;
- Górny Śląsk podzielono między Polskę i Niemcy.

Podobne wypracowania: