Bądź na bieżąco - RSS

Malarstwo renesansu w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 28 lutego 2011   |   Liczba słów: 303

Wyjątkowo silny w Polsce system cechowy tamował długo rozwój indywidualnej twórczości. Sprzyjał też przywiązaniu do tematycznych i ikonograficznych schematów gotyckich, które utrzymywały się przez długie lata. Przełomem stało się wprowadzenie pejzażu do tła obrazu, sugerowanie przestrzeni, rezygnacja ze złotego tła. Malarstwo sztalugowe renesansu rozwijało się słabo i nie wydało dzieł równych niderlandzkim czy włoskim.

Wspaniale natomiast rozwijało się malarstwo miniaturowe. Przykłady dzieł tego czasu to: miniatury „Kodeksu Baltazara Behema”, „Graduału Jana Olbrachta”, „Pontyfikatu Erazma Ciołka”. „Kodeks Baltazara Bohema” jest zbiorem statutów cechowych. Miniatury przedstawiają sceny z ówczesnego życia miasta, ukazują różne rzemiosła. Mimo użycia złota, barwy zestawione są śmiało. Iluminacje Stanisława Samostrzelnika z Mogiły znajdziemy w modlitewnikach: „Modlitewnik Zygmunta I Starego” (1524), „Modlitewnik Królowej Bony” (1527), „Modlitewnik Krzysztofa Szydłowieckiego” (1527). Artysta dekorował także „Poczet gnieźnieńskich arcybiskupów”, „Żywoty biskupów krakowskich” Jana Długosza (1530 - 1535), „Ewangeliarz Piotra Tomickiego”. Przypisuje się mu także autorstwo fresków w klasztorze cystersów w Mogile. Ten najwybitniejszy przedstawiciel dojrzałego renesansu był świetnym portrecistą operującym już formami prostszymi w porównaniu do sztuki gotyku.

Święty Stanisław adorowany przez Zygmunta Starego i biskupa Piotra Tomickiego

Święty Stanisław adorowany przez Zygmunta Starego i biskupa Piotra Tomickiego, ok. 1535. Miniatura z „Katalogu żywotów arcybiskupów gnieźnieńskich". Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Obrazy sztalugowe reprezentuje przedstawiciel trzeciego okresu renesansu: Marcin Kober – twórca portretu Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. Portret króla odznacza się prostotą i dojrzałością środków malarskich. Cała postać ujęta jest w pozie konwencjonalnej, ustawiona na ciemnym, obojętnym tle. Szczególnie piękna jest portretowa półpostać Anny Jagiellonki o wyjątkowej subtelnej tonacji barwnej, przypomina renesansowy dworski portret w malarstwie francuskim.

Portret króla Stefana Batorego

Portret króla Stefana Batorego, 1583. Olej na płótnie. 226 cm x 122 cm. Klasztor Księży Misjonarzy w Krakowie.

Portret Anny Jagiellonki

Portret Anny Jagiellonki, Po 1586. Olej na płótnie. 137 cm x 99 cm. Zamek Królewski w Warszawie.

W Polsce, w okresie renesansu tworzyło też wielu artystów obcych. Wśród nich warto wymienić dekoratora Wawelu Hansa Durera (brata słynnego Albrechta) i Hansa Suessa z Kulmbachu, autora „Poliptyku Św. Katarzyny Aleksandryjskiej”.

Podobne wypracowania: