Bądź na bieżąco - RSS

Jan Matejko bibliografia

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 9 lutego 2011   |   Liczba słów: 563

Życie i twórczość Jana Matejki (literatura po roku 1980).

Jan Matejko to artysta znany praktycznie wszystkim Polakom, nie tylko ludziom z kręgu sztuki. Urodził się 24 czerwca 1838 roku w Krakowie i tu właściwie tworzył aż do śmierci 1 listopada 1893 roku. Matejko całe życie malował obrazy poświęcone historii Polski, chociaż w tym czasie malarstwo historyczne odchodzi do lamusa historii sztuki. Odegrał wielką rolę jako obrońca kultury materialnej Krakowa, przyczyniając się między innymi do renowacji Sukiennic i Wawelu. Jako dyrektor i wykładowca krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych wykształcił kilkudziesięciu malarzy, namalował kilkaset obrazów rozsianych po licznych polskich i światowych muzeach.

Bibliografia:

Białostocki J., Sztuka i polityka: 1770-1830 [w:] Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, s. 386 i n.
Gorzkowski M., Jan Matejko. Epoka od r. 1861 do końca życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, oprac. Nowacki K. i Trybowski J., Kraków 1993
Grzybkowska T., Monachijskie impulsy malarstwa krakowskiego drugiej połowy XIX wieku [w:] Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, red. W. Bałus, Kraków 1991, s. 71-76
Jaworska W., Malarze polscy, Warszawa 1984
Kobyliński S., Tajemnice Pocztu Matejki, Warszawa 1984
Krawczyk J., Jan Matejko. Mistrz legendy św. Stanisława, Warszawa 1998
Krawczyk J., Matejko i historia, Warszawa 1990
Lewicka-Morawska A. , Sztuka polska od czasów stanisławowskich do schyłku XIX wieku [w:] Sztuka świata, t.VIII, Warszawa 1994, s. 355-356
Lorentz S., Historia zbiorów [w:] Muzeum Narodowe w Warszawie. Malarstwo, Warszawa 1984, s. 44, 97-101
Łukaszewicz P., Jan Matejko. Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1980
Malinowski J., Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987, s. 77-92
Malinowski J., Matejko. Obrazy olejne, Warszawa 1993
Matejko Jan. Sztuka i historia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Kraków, listopad 1988), Warszawa 1992
Michałowski J.M., Jan Matejko, Warszawa 1984
Michałowski J.M., Jan Matejko. Portrety, Warszawa 1987
Morawińska A., Malarstwo polskie od gotyku do współczesności, Warszawa 1984, s. 27-34, 140-152
Okoń W., Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1992, s. 27 i n., 370-371
Olszaniecka M., Obrachunki Matejkowskie [w:] Dziwny człowiek (O Stanisławie Witkiewiczu), Kraków 1984, s. 298-341
Osińska B., Wybrane zagadnienia sztuki drugiej połowy XIX wieku. Polska: Uwagi wstępne. Malarstwo [w:] Sztuka i czas, Warszawa 1986, s. 115-116
Ostrowski J.K., Mistrzowie malarstwa polskiego, Kraków 1996
Pencakowski J., Przepowiednia Jana Matejki, „Rocznik Krakowski", LII, 1986, s. 77 i n.
Poprzęcka M., Arcydzieła malarstwa polskiego, Warszawa 1997
Poprzęcka M., Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX w, Warszawa 1986, s. 89 i n.
Porębski M., Galeria polskiego malarstwa i rzeźby XIX wieku w Sukiennicach, Kraków 1991
Przemecka-Zielińska M., Malarstwo religijne Jana Matejki, Kraków 1994
Ryszkiewicz A., Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989, s. 55-56, 281-291
Słoczyński H., Matejko i galicyjska mafia, ,Biuletyn Historii Sztuki", XLVII, 1985, s. 395-399
Stolot F., Sztuka polska i europejska w zbiorach artystycznych Krakowa. Jan Matejko [w:] Muzea Świata. Muzea Krakowa, Warszawa 1981, s. 102-107
Suchodolska E., Wrede M., Jana Matejki dzieje cywilizacji w Polsce, Warszawa 1998
Szelest D., Lwowska Galeria Obrazów. Malarstwo polskie, Warszawa 1990, s. 33, 77-80
Szypowski M., Jan Matejko wszystkim znany, Warszawa 1982
Zyga A., Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku, Kraków - Wrocław 1983, s. 96 i n.
Żygulski Z., Jan Matejko jako znawca broni, „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego", VIII, 1982, s. 51 -73

Jest to bibliografia niepełna. Zgromadziłem ją na potrzeby pracy, którą pisałem w 2001 roku, więc od tego czasu mogło ukazać się więcej publikacji na temat artysty. W celu uzupełnienia listy należałoby skorzystać z Bibliografii zawartości czasopism.

Podobne wypracowania: