Bądź na bieżąco - RSS

Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku

Kategoria: Historia   |   Dodano: 27 czerwca 2011

24 października 1938 roku Niemcy zażądały zgody na anektowanie Wolnego Miasta Gdańsk oraz przekazania III Rzeszy pasa ziemi na polskim Pomorzu w celu zbudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej prowadzącej do Prus Wschodnich. Zgoda na takie warunki spowodowałaby odcięcie państwa polskiego od Bałtyku i całkowicie uniezależniło gospodarczo i politycznie od Niemiec. Polska odrzuciła te żądania. 28 kwietnia 1939 roku Niemcy wypowiedziały polsko – niemiecką deklarację z 1934 r. o nieagresji.

Groźba niemieckiej dominacji w Europie środkowej skłoniła Francję i Wielką Brytanię do rezygnacji z polityki ustępstw (na konferencji monachijskiej w 1938 r. zatwierdzono utworzenie Protektoratu Czech i Moraw oraz uzależnionego od Niemiec Państwa Słowackiego. Aby umocnić polski opó [...]   więcej »

Tagi:

Rozwój akcji w „Grażynie” Adama Mickiewicza

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 13 czerwca 2011
1. Przybycie krzyżackich posłów.
2. Prośba o widzenie z księciem.
3. Rozmowa Rymwida z Litaworem.
4. Przygotowanie do wyprawy.
5. Próba przekonania męża przez Grażynę.
6. Odprawienie posłów krzyżackich.
7. Gniew Krzyżaków.
8. Wiadomość o zbliżających się wojskach wroga.
9. Wymarsz wojsk litewskich.
10. Zranienie księcia.
11. Pojawienie się czarnego rycerza.
12. Zwycięstwo Litwinów.
13. Śmierć przywódcy.
14. Palenie zwłok na stosie.
15. Przybycie czarnego rycerza.
16. Wyjaśnienie tajemnicy.
17. Śmierć Litawora w płomieniach.
Tagi: ,