Bądź na bieżąco - RSS

Analiza wypowiedzi mówionej – praktyczna stylistyka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 25 kwietnia 2011

Wykorzystano fragment dialogu z filmu „Dom wariatów” w reżyserii Marka Koterskiego

[Matka] – Kto tam?1
[Adaś] – Swój2!
[Matka] – Czy jesteś?
[Ojciec] – Mnie nie ma.
[Matka] – Ale kto „swój”?
[Adaś] – Ja-aaa!3
[Matka] – Kto tam?
[Adaś] – No jaaa! Swój! Adaś4!
[Matka] – Ahahaha aaa – Adaś! Yh5!
[Adaś] – Dobry wieczór!6
[Matka] – To dobrze. Haha!7
[Adaś] – Dobry wieczór.
[Matka] – Tu sie pełno dziadostwa kręci!
– Świetnie, że jesteś. Haha!
[Adaś] – Dobry wie..., co ja mówie?
[Matka] – Cooo?
[Adaś] – Nic nie mówie!
[Matka] – Musze tego magika wziąć do galopu8. Żeby był Gigi9, ale poleciał... za tą...10
– Jesteś tam?
[Adaś] – Spokojnie mamo.
[Matka] – Zwykle za dnia przyjeżdżałeś.
[Adaś] – Po co mama tak zamyka?
[Matka] – Aaa tam... zamykam. Zamykam bo zamykam.
– Aha ha ha.
– Uśmiejesz sie [...]   więcej »

Tagi: ,

Architektura romańska w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 19 kwietnia 2011

Styl romański w Polsce przypada na okres od X do XIII wieku. W zasięgu geograficznym stylu romańskiego Polska była krajem peryferyjnym - leżała na granicy terytoriów kościoła wschodniego i kościoła zachodniego, a chrystianizacja dotarła na nasze ziemie, gdy kraje Zachodu kończyły już pierwsze tysiąclecie chrześcijańskiej kultury łacińskiej, tak więc z konieczności rozwój artystyczny (związany wówczas głównie ze sztuką sakralną) był u nas procesem importu. Najwyraźniej zaznacza się piętno sztuki romańskiej niemieckiej i włoskiej (wpływy pośrednie od Niemiec). Do czasów dzisiejszych zachowały się nieliczne dzieła tego okresu.

Dzieje sztuki romańskiej polskiej dzielimy na dwa okresy:

Okres pierwszy: od 963 roku (początki państwa polskiego) do roku 1138 (podział Polski na dzielnice przez B [...]   więcej »

Tagi:

Andrzej Frycz Modrzewski – O poprawie Rzeczypospolitej opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 18 kwietnia 2011

Troska o losy państwa w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

„O poprawie Rzeczypospolitej” – dzieło pisane po łacinie, złożone z pięciu ksiąg:
I O obyczajach, II O prawach, III O wojnie, IV O kościele, V O szkole.

Lektura dzieła Modrzewskiego wskazuje na to, że autor poszukując najdoskonalszej formuły państwa sięgał zarówno do Biblii, jak i do starożytnych filozofów (Cycero, Platon). Poczucie sprawiedliwości uwarunkowanej odgórnymi prawami, a zarazem przekonanie o znaczeniu jednostki ludzkiej czy narodów stanowiło fundament ideologii Modrzewskiego wyrażającej się troską o obronność kraju.
W księdze pierwszej Modrzewski opisuje, gdzie można szukać rzeczy wskazujących na uczciwość, dając przykład rozprawy nad mężobójstwem w księdze drugiej. W księ [...]   więcej »

Malarstwo realistyczne XIX wieku

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 17 kwietnia 2011

Francja:

Mianem realizmu określa się prąd w sztukach plastycznych i literaturze, którego rozwój datuje się od połowy XIX wieku, a do stworzenia tego terminu w szczególny sposób przyczynił się Francuz - Gustave Courbet organizując w 1855 roku „realistyczną” ekspozycję swych płócien. Przedstawił tam między innymi: „Pogrzeb w Ornams” i „Pracownia malarza”. Courbet twierdził, iż obraz powinien przedstawiać jedynie to, co dostępne jest na wyciągnięcie ręki, rezygnując z elementów symbolicznych i metafizycznych. Z pośród dzieł Courbeta poświęconych problemom życia codziennego, największy rozgłos zdobyły, obok wcześniej wspomnianych, „Kamieniarze” i „Młoda kobieta z wioski”. Celem tych prac pokazujących nędzę, ubóstwo, prostotę i zwykłą rzecz [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , ,

Architektura klasycyzmu we Francji

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 15 kwietnia 2011

Architektura klasycyzmu wywodzi się ze stylu Ludwika XV (Rokoko) i dzieli się na trzy okresy:

1) Okres wczesny (1760 - 1782), jest to styl Ludwika XVI. Typowym przykładem formy przejściowej otwierającej klasycyzm jest pałacyk Petit Trianon (projektu Jacques Anges Gabriel). Jest to budowla niewielkich rozmiarów, elewacja nawiązuje do pałacu wersalskiego, uderza prostota i kubiczność bryły. Styl Ludwika XVI charakteryzuje: prostota, symetria, dbałość o proporcje, elewacje typowo klasyczne. Wnętrza: styl uspokojonego rokoka, koloryt jasny, pastelowy, lakierowane boazerie, ściany obite tkaniną lub tapetą, dekoracja stiukowa, prostokątne płycizny ścian i drzwi, supraporta.

2) Pełny klasycyzm (1782 – 1800), w tym okresie tworzy jeden z najwybitniejszych francuskich architektów, Jacques Germa [...]   więcej »

Tagi: ,

Malarstwo romantyzmu w Europie i w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 13 kwietnia 2011

Charakterystyka ogólna:
- dzieła oparte na wyobraźni, silne przeżycia, niepokój, nastrojowe lub pełne ruchu,
- atmosfera dramatyczna, zagadkowe lub pełne grozy, budowa oparta na silnych kontrastach, ekspresja, bogactwo kolorytu i efektów świetlnych.

Francja:

Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) - łączył tendencje klasycystyczne z romantycznymi; malował obrazy historyczne, mitologiczne, alegoryczne, orientalne portrety, akty kobiece wyróżniające się mistrzowskim rysunkiem np.: „Źródło”, „Odaliski”, „Apoteoza Homera”, „Edyp i Sfinks”, „Napoleon jako cesarz”, „Portret pani Devancay”.

Theodore Gericault (1791-1824) - malarz i grafik, malował portrety, pełne dynamiki i ekspresji sceny batalistyczne oraz przedstawienia koni, był zafascynowany problemem śmierci, główne dzieło: „Tra [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , ,

Czym jest dla nas epoka średniowiecza i jakie jej obrazy są dzisiaj aktualne? – esej

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 12 kwietnia 2011

Średniowiecze to epoka, która przez naukowców wieku XVI i XVII nazywana była często jako czasy zacofania, ciemnoty i braku kultury. Być może w swoich poglądach mieli odrobinę racji biorąc pod uwagę jej odmienny charakter, zróżnicowane kanony piękna oraz inną filozofię w stosunku do dwóch podobnych sobie okresów historyczno-literackich jakimi były starożytność i odrodzenie. Czy można jednak w tak okrutny sposób przekreślać wszystko co jest z nim związane? Przecież media aetas to najdłuższa era w dziejach ludzkości, trwająca przeszło tysiąc lat, a wszelkie przemiany jakie w niej nastąpiły wywarły ogromny wpływ na późniejsze epoki i na rozwój myśli chrześcijańskiej w Europie i na świecie.

Wieki średnie były okresem kulturalnej i politycznej dominacji Kościoła. Nic więc dziwnego, że e [...]   więcej »

Tagi: , , , , ,

Polska rzeźba klasycystyczna

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 11 kwietnia 2011

Andrzej Le Brun (1737-1811)- rzeźbiarz francuski, przybyły do Warszawy na zaproszenie króla Stanisława Augusta.
- „Medalion z popiersiem Stanisława Augusta” - marmur biały, wykonany w 1780 r. - stanowił supraportę umieszczoną ponad głównym wejściem (wraz z postaciami alegorycznymi).
- wykonał dekoracje do Zamku Królewskiego, Ujazdowskiego i Łazienek w Warszawie.
- tematyka: mitologiczna, alegoryczna, historyczna, religijna, rzeźba portretowa np. „Posąg Sławy”, popiersie Jana Zamoyskiego (brąz), popiersie Jerzego Ossolińskiego (brąz).

Jakub Monaldi (1730 - 1798) - rzeźbiarz nadworny Stanisława Augusta.
- Posąg Chronosa z Sali Rycerskiej: biały marmur, globus z ruchomą tarczą zegarową wykonany z metalu, kosa - brąz, złocony, ustawiony na cokole, monumentalna rzeźba podkreślająca [...]   więcej »

Tagi: , , , ,

Malarstwo klasycystyczne w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 10 kwietnia 2011

Marcello Bacciarelli (1731 - 1818), ur. w Rzymie, urzędował na dworze Stanisława Augusta, głównie portrecista np. „Portret Stanisława Augusta” „Autoportret w konfederatce”.
- na zlecenie króla zaczął malować wielkie kompozycje mitologiczne i historyczne,
- tła kompozycji wypełniały obłoki i błękity,
- malarstwo sztalugowe i ścienne,
- jego dzieła znajdują się w Sypialni Króla, Dawnym Pokoju Audiencjonalnym, Sali Balowej, Sali Rycerskiej i w Łazienkach.

Bernardo Belotto zwany Canaletto (1721 - 1780)
- malował pejzaże Wenecji, Wiednia, Drezna, Monachium, Warszawy, Petersburga,
- pejzaże malował tak jakby zawsze były słoneczne, a pora letnia, barwy wtedy nie są ostre, a niebo nie tak błękitne,
- „Panorama Warszawy od strony Pragi” - sportretował się z monarchą, który asystuje przy j [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

Cinquecento malarstwo

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 9 kwietnia 2011

Cinquecento – dojrzały i późny renesans w sztuce włoskiej (od 1500 r.)

Szkoły:
1) toskańsko-rzymska I poł. XVI w. (Rafael, Michał Anioł)
2) wenecko-lombardzka (cały XVI w.)
3) Florencja
4) Mediolan (Leonardo)
5) Parma (Correggio, Parrnegiano)

Charakterystyka ogólna:
- odrzucenie złota,
- skoncentrowanie uwagi na figurze ludzkiej,
- ideałem staje się dojrzały mężczyzna o majestatycznym wyglądzie i nieco ociężała postać kobiety,
- nagość oznacza nie tylko zmysłowość, ale symbolizuje również prawdę i szczerość.

Szkoła rzymska (szkoła rysunkowa):
- dolna połowa obrazu czy fresku jest z reguły optycznie cięższa,
- kompozycja w kształcie trójkąta, na drugim planie motyw główny,
- prymat figury ludzkiej, wysubtelnienie, wirtuozeria formy,
- dominują linie faliste,
- postać wypełnia coraz szcze [...]   więcej »

Tagi: , , , ,